Občiansko-demokratická mládež

Konfliktné zóny – Ukrajina

Prinášame vám skrátenú verziu diskusie o Ukrajine v rámci našej série „Konfliktné zóny“, ktorú v ODM organizujeme spolu s OPD (Občan pre demokraciu). Diskusia bola rozdelená do dvoch častí, v prvej sme privítali pani Nataliu Nykyforak, ktorá je radkyňou v rámci sekcie hospodárskej spolupráce na Veľvyslanectve Ukrajiny na Slovensku, druhým hosťom …

Konfliktné zóny – Kazachstan

Skrátená verzia diskusie o Kazachstane v rámci našej série „Konfliktné zóny“, ktorú v ODM organizujeme spolu s OPD (Občan pre demokraciu). Hosťom diskusie bol Peter Plenta a moderátorkou Paulína Rauschová. Začiatkom januára tohto roka sme boli svedkami správ o protestoch, revolúcii či prevrate v Kazachstane. Oficiálna vláda nezdieľala veľa relevantných informácií. Po pár …

Konfliktné zóny – Afganistan

Abstrakt z diskusie o Afganistane v rámci našej série „Konfliktné zóny“, ktorú v ODM organizujeme spolu s OPD (Občan pre demokraciu). Hosťom diskusie bol generál Pavel Mackom a moderátorom Marcel Suja. Spojenecké vojská NATO vstúpili do Afganistanu po útoku teroristov na dvojičky 11.9.2001. Hlavným dôvodom bolo zabrániť tomu, aby sa Afganistan opätovne stal útočiskom pre medzinárodné …

AKADÉMIA KULTÚRNEJ DIPLOMACIE

Občiansko-demokratická mládež bola počas roka 2021 mimoriadne aktívna a zorganizovala množstvo online, či offline diskusných podujatí na rôzne témy, ktoré sa dotýkajú spoločenského diania. Zároveň bola súčasťou viacerých projektov a jedným z nich bol i projekt s názvom Vyšehradská akadémia kultúrnej diplomacie. Akadémia kultúrnej diplomacie (ďalej len AKD) je medzinárodný projekt, ktorý spája …

Násilie na ženách

Násilie na ženách je označenie pre všetky násilné činy, ktoré sú primárne alebo výlučne zamerané proti ženám. OSN definuje násilie na ženách ako „každý akt násilia založený na pohlaví, ktorého výsledkom bude, alebo je pravdepodobné, že bude, fyzická, sexuálna alebo psychická ujma či utrpenie žien, vrátane vyhrážok spáchaním týchto aktov, …