Občiansko-demokratická mládež

História

História ODM

Rok 1991 bol pre našu krajinu veľmi zložitý. Spoločnosť sa pomaly spamätávala z radikálnej zmeny, ktorú predstavoval pád komunistického režimu. Nepriateľ, ktorého symbolizovala Komunistická strana, bol aspoň na pohľad porazený a zdalo sa, že zmene k lepšiemu už nič nestojí v ceste. V tom istom čase sa však ukázalo, že nie všetci politici na Slovensku uznávajú rovnaké pravidlá hry a nie každý z nich chce pomôcť jeho návratu medzi vyspelé demokracie. Za takejto situácie bola vytvorená Občiansko-demokratická mládež. Mládežnícka organizácia, ktorej cieľom sa stalo prispieť k zmene režimu v našej krajine a vychovať novú elitu, ktorá by nebola zaťažená predsudkami minulosti a dokázala by previesť Slovensko náročným obdobím konsolidácie demokracie. Za 24 rokov jej existencie sa v jej vedení vystriedalo mnoho významných postáv, ktoré aj v súčasnosti zastávajú významné posty v rámci štátnej správy, samosprávy alebo v treťom sektore. Medzi najvýznamnejších patria napríklad minister financií Ivan Mikloš, minister spravodlivosti Daniel Lipšic, či bývalý generálny riaditeľ STV a terajší primátor Trenčína Richard Rybníček.

V priebehu 24 rokov pripravila Občiansko-demokratická mládež nespočetné množstvo väčších i menších projektov, vyhlásení a stanovísk k aktuálnym otázkam, participovala spolu s ďalšími partnerskými organizáciami na mnohých kampaniach. Časť z nich sa sústreďovala na vzdelávanie členskej základne, ale väčšinou boli orientované smerom navonok a usilovali sa prispieť k zmene vnímania niektorých celospoločenských otázok. Súhrn aktivít za posledné roky je možné nájsť v nasledujúcich výročných správach.