Občiansko-demokratická mládež

Vedenie ODM

Výkonným orgánom Občiansko-demokratickej mládeže je Výkonný výbor. Je volený spomedzi členov ODM na funkčné obdobie 15 mesiacov. Predsedníctvo bolo zvolené na Online Kongrese ODM v januári 2021 členovia VV menovaní predsedníčkou ODM.


Predsedníčka

Alexandra Žáková

Mail: chairman@odm.sk, alexandra.zakova@odm.sk

alexandra

Do ODM som vstúpila v roku 2015. Počas môjho pôsobenia som mohla zastupovať ODMku v zahraničí na stretnutiach EDS ako aj našich ďalších partnerských inštitúcií v Európe. Momentálne končím štúdium medzinárodné podnikové hospodárstvo na Univerzite vo Viedni.


Podpredsedovia

Matej Vaník

Mail: matej.vanik@odm.sk

ODM som spoznal pomerne neskoro a to viac ma zaujal tento skvelý kolektív, ktorý mi toho veľa dáva. Som hudobník a nadšený folklorista. Zaujímam sa najmä o ekonómiu, sociálne vedy a históriu. Pracujem v IT sektore a externe študujem filozofiu na Masarykovej Univerzite v Brne.

Matúš Babulík

Mail: matus.babulik@odm.sk

Som študentom hospodárskej diplomacie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zaujímam sa o zahranično-politické témy, špeciálne o politiky EÚ a Západný Balkán. Medzi moje oblasti záujmu patrí aj história a šport. Aktívne sa venujem atletike, konkrétne behom na stredné trate.

Marek Vido

Mail: marek.vido@omd.sk

Som PhD študent analytickej chémie na Masarykovej univerzite v Brne a zároveň pracujem vo výskume farmaceutickej firmy. Zanietene sledujem domácu politiku a nepovažujem ju za zlo. Myslím si, že väčšina Slovákov by sa mala viac spoločensky angažovať, aby sme spoločne prekonali mýtus o zlých politikoch. V ODM pomáham hlavne na sociálnych sieťach a tiež s organizovaním našich akcií. Viac o mojich koníčkoch zistíte na mojom blogu.


Výkonný výbor

Mail: vv@odm.sk

Martin Vetrík

Simona Chmelíková

Jakub Gomola