Občiansko-demokratická mládež

Vedenie ODM

Výkonným orgánom Občiansko-demokratickej mládeže je Výkonný výbor. Je volený spomedzi členov ODM na funkčné obdobie 15 mesiacov. Predsedníctvo bolo zvolené na Kongrese ODM v auguste 2023 členovia VV menovaní predsedníčkou ODM.

Predsedníčka

Paulína Rauschová

Mail: paulina.rauschova@odm.sk

Diplom BSoSc držím z programu medzinárodných vzťahov a politiky na Univerzite v Manchestri. V rámci mojich doterazších univerzitných prác sa zameriavam na oblasť energetiky a obrany. Zo svetových lokalít je to región MENA a východná Ázia. Rada trávim čas v čajovniach a na turistických chodníkoch.

Podpredsedovia

Matej Droppa

Mail: matej.droppa@odm.sk

Som študentom Právnickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe. Do ODM som vstúpil ako 16-ročný, pretože si myslím, že ak chceme zvýšiť záujem ľudí o verejné dianie, treba začať už od mladosti. Okrem politiky sa zaujímam o históriu, právo a ostatné spoločenské vedy. Vo voľnom čase sa príležitostne venujem hre na husle, rekreačnej cyklistike a vždy si nájdem čas na dobrú knihu.

Lucia Mikulová

Mail: lucia.mikulova@odm.sk

Som študentkou magisterského ročníka na Právnickej fakulte Univerzity Komenského. Vo voľnom čase sa aktívne venujem pohybu a rôznym mimoškolským aktivitám. Jednou z nich je práve ODMka, ktorej súčasťou som od roku 2020. Práve ODMka ma vyformovala v mnohých smeroch, za čo som jej vďačná. Teda najmä ľuďom, ktorí ju tvoria.

Alex Zamborský

Mail: alex.zamborsky@odm.sk

Študujem ekonomiku a obchod na IMC University of Applied Sciences v rakúskom Kremse. Venujem sa hlavne makroekonomickým a hospodárskym témam, o ktorých tiež píšem články či príspevky. Zaujímajú ma však aj medzinárodné vzťahy a história. ODM vnímam ako spoločenstvo skvelých mladých ľudí, ktorí sa zaujímajú o dianie okolo seba a chcú zmeniť Slovensko k lepšiemu. Mojou najväčšou záľubou je umenie, hlavne literatúra. Rád čítam beletriu a literatúru faktu, no tiež píšem básne, ktoré som vydal aj knižne.

Výkonný výbor

Mail: vv@odm.sk

Júlia Penčeva

Mail: julia.penceva@odm.sk

Momentálne študujem na Ekonomickej univerzite vo Viedni na bakalárskom stupni a mojou špecializáciou je socioekonómia a makroekonómia. Zaujímam sa najmä o európsku politiku a o situáciu menšín na Slovensku. ODMka je pre mňa inšpiratívnym priestorom, ktorý mi umožňuje sa občiansky angažovať, vzdelávať a diskutovať o spoločenských témach s rešpektom. Medzi moje koníčky patrí učenie sa cudzích jazykov, beh v prírode a yoga.

Norbert Mato

Mail: norbert.mato@odm.sk

Študujem učiteľstvo slovenského jazyka a občianskej náuky na filozofickej fakulte Prešovskej univerzity. Do ODM som vstúpil, pretože som chcel sa ďalej vzdelávať a zlepšovať v oblastí vecí verejných. Zaujíma ma hlavne téma domácej politiky alebo spoločenské témy. Vo voľnom čase rád športujem, cvičím alebo prečítam knihu.

Lukáš Šoóš

Mail: lukas.soos@odm.sk

Študujem medzinárodné vzťahy na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov UMB v Banskej Bystrici. Mojim primárnym predmetom záujmu sú bezpečnostné témy, z ktorých najviac obľubujem problematiku hybridných hrozieb. Vo voľnom čase sa aktívne venujem dvíhaniu ťažkých predmetov a turistike, no cudzia mi nie je ani kvalitná literatúra.

Zahraničný sekretár

Marco Gurin

Mail: marco.gurin@odm.sk

Som študentom práva na Univerzite Komenského v Bratislave. Mám široký záujem o spoločenské vedy, najmä však o zahraničnú politiku. Občianska angažovanosť a zodpovednosť sa najlepšie pestuje od mlada, a preto ODMku považujem za dôležitú organizáciu pre formovanie občianskej spoločnosti na Slovensku. Vo voľnom čase rád behám, cvičím yogu či varím.