Občiansko-demokratická mládež

Vedenie ODM

Výkonným orgánom Občiansko-demokratickej mládeže je Výkonný výbor. Je volený spomedzi členov ODM na funkčné obdobie 15 mesiacov. Predsedníctvo bolo zvolené na Kongrese ODM v máji 2022 členovia VV menovaní predsedníčkou ODM.


Predsedníčka

Simona Chmelíková

Mail: chairman@odm.sk, simona.chmelikova@odm.sk

Študujem medzinárodné a EÚ právo na Palackého Univerzite v Olomouci. Bakalára som skončila na Anglo-American Univerzity v Prahe, kde som študovala medzinárodné vzťahy. Hovorím plynule nemecky a anglicky a trošku francúzsky. Do ODM som prišla v roku 2018, a odvtedy som reprezentovala na mnohých podujatiach v zahraničí. Medzi moje obľúbené témy patrí EÚ právo a ženské témy. Som nadšený lyžiar a milovník hudby z 50 tych až 90 tych rokov.


Podpredsedovia

Paulína Rauschová

Mail: paulina.rauschova@odm.sk

Študujem politiku a medzinárodné vzťahy na University of Manchester. Z tohto súdka sa zameriavam na najmä ženské témy, energiu a obranu a lokality ako Blízky východ a severná Afrika, či východná Ázia. Moje neformálne ja sa do detailu zaoberá čajom a vandruje po slovenských horách.

Matúš Babulík

Mail: matus.babulik@odm.sk

Som študentom hospodárskej diplomacie na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Zaujímam sa o zahranično-politické témy, špeciálne o politiky EÚ a Západný Balkán. Medzi moje oblasti záujmu patrí aj história a šport. Aktívne sa venujem atletike, konkrétne behom na stredné trate.

Matej Droppa

Mail: matej.droppa@odm.sk

Som študentom Gymnázia Michala Miloslava Hodžu v Liptovskom Mikuláši. Do ODM som vstúpil ako 16-ročný, pretože si myslím, že ak chceme zvýšiť záujem ľudí o verejné dianie, treba začať už od mladosti. Okrem politiky sa zaujímam o históriu právo a ostatné spoločenské vedy. Vo voľnom čase sa príležitostne venujem hre na husle, ochotníckemu divadlu a rekreačnej cyklistike.


Výkonný výbor

Mail: vv@odm.sk

Martin Vetrík

Mail: martin.vetrik@odm.sk

Bakalársky stupeň psychológie som vyštudoval na Univerzite Komenského v Bratislave a magisterský na Masarykovej Univerzite v Brne. Zaujímam sa o spoločenské témy, najmä z oblasti duševného zdravia. Popritom sa venujem hudbe a svojej amatérskej kapele ako bubeník.

Valéria Lásková

Mail: valeria.laskova@odm.sk

ODM je pre mňa miesto, kde sa navzájom počúvame, a to sa dnes len tak ľahko nevidí. Som právnička a esenciálne verím v spravodlivosť. ODM koná v mene tejto mojej zásadnej hodnoty. Podmanila si ma svojim čarom natoľko, že sa hrdo predstavujem „aj ja som ODM-kárka“. Som aj milovníčka módy, umenia, tanca, hry na klavíri a športu. Štúdium práva som ukončila na Právnickej fakulte UPJŠ v Košiciach rigoróznu skúšku v oblasti práva duševného vlastníctva, kde som ako prvá na Slovensku spracovala oblasť módy po právnickej stránke. Vo voľnom čase rada prednášam mladým ľuďom o spoločenskej etikete.

Tomáš Meňuš

Mail: tomas.menus@odm.sk

Ako dlhoročný člen ODM som vždy oceňoval jej slobodu a nezávislosť – v tomto duchu chcem priložiť ruku k dielu aj ja. Zameriavam sa najmä na oblasti ekonomiky, bezpečnosti a dopravy. Popri štúdiu ekonómie a práva sa vo voľnom čase venujem predovšetkým správe portálu Evidencia dopravcov, reštaurovaniu automobilových veteránov, zbieraniu vinylových platní a športu, v minulosti aj ako reprezentant SR v cestnej a dráhovej cyklistike.


Tajomníčka

Mail: lucia.mikulova@odm.sk

Som študentkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaujíma ma najmä, avšak nie výlučne, oblasť ústavného a občianskeho práva. V ODMke zastávam funkciu tajomníčky a okrem toho tiež vediem pracovnú skupinu Ženy ODM. V čase voľna rada čítam a športujem.