Občiansko-demokratická mládež

Kontakt

OBČIANSKO-DEMOKRATICKÁ MLÁDEŽ

E-mail: info@odm.sk

Bankové spojenie:
Peňažný ústav: Tatra Banka
Číslo účtu: 2629 8260 79 / 1100
BIC (SWIFT): TATRSKBX
IBAN: SK60 1100 0000 0026 2982 6079
Právna forma: Občianske združenie
IČO: 17331595