Občiansko-demokratická mládež

Zobrazujú sa: 1 - 6 z 192 VÝSLEDKOV

100 dní vlády

Dňa 30. septembra 2023 sa uskutočnili voľby do Slovenského parlamentu. Volebné víťazstvo získala strana Smer SD, ktorá rýchlo vytvorila koalíciu so Slovenskou národnou stranou pod vedením Andreja Danka a s Hlasom SD a jeho bývalým straníckym kolegom Petrom Pellegrinim. Dňa 25. októbra 2023 prezidentka Zuzana Čaputová menovala 4. vládu Roberta …

Letná univerzita so známymi tvárami

Ako každý rok, aj tento sa konala akcia Letná univerzita Občiansko-demokratickej mládeže. Témou tohtoročnej univerzity bolo: „30 rokov samostatnej Slovenskej republiky. Budeme stále súčasťou Západu?“ Akcia sa začala počas prvého augustového týždňa v hoteli West v Bratislave. Našu akciu tento rok navštívili aj zahraniční partneri – konkrétne Damir Solak z Mladých konzervatívcov (Česko) …

Spoza Železnej opony do zjednotenej Európy – výhody členstva v Európskej únii z pohľadu Slovenska

„Pre ľudí v Európe neexistuje žiadna iná budúcnosť než v únii,“ prehlásil jeden z priekopníkov európskej integrácie, francúzsky politik Jean Monnet. (1) Rovnako je možné konštatovať, že pre budúcnosť Slovenska neexistuje žiadna alternatíva voči členstvu v Európskej únii. Členstvo v Európskej únii totiž prináša Slovensku už 19 rokov množstvo výhod a benefitov. V máji 2004 sa naplnili …

Poďakovanie za obleky

Radi by sme týmto poďakovali všetkým zaujatým stranám vo veci darovania oblekov Občiansko-demokratickej mládeži. Ďakujeme darcovi spoločnosti CWS-boco Slovensko, s.r.o. a jej prokuristovi Ing. Petrovi Geburovi za súhlas s darovaním oblekov na podporu aktivít Občiansko-demokratickej mládeži. Vrúcna vďaka patrí aj pracovníkom a pracovníčkam ktorí sa podieľali na praktickej príprave oblekov. Ďalej ďakujeme Suverénnemu …

Quo vadis, Slovensko? Ako slovenská ekonomika prestala dobiehať západnú Európu

Slovenská ekonomika si prešla počas tridsiatich rokov od vzniku samostatnej Slovenskej republiky pozoruhodným vývojom. Jej počiatočné smerovanie a možnosti však zásadne ovplyvnilo štyridsať rokov komunistickej vlády a centrálne riadeného hospodárstva s absenciou mechanizmov voľného trhu. Hoci malo Československo v roku 1948 vyššie HDP na obyvateľa ako susedné Rakúsko a iba o trochu nižšie ako Nemecko či …