Radi by sme týmto poďakovali všetkým zaujatým stranám vo veci darovania oblekov Občiansko-demokratickej mládeži.

Ďakujeme darcovi spoločnosti CWS-boco Slovensko, s.r.o. a jej prokuristovi Ing. Petrovi Geburovi za súhlas s darovaním oblekov na podporu aktivít Občiansko-demokratickej mládeži. Vrúcna vďaka patrí aj pracovníkom a pracovníčkam ktorí sa podieľali na praktickej príprave oblekov.

Ďalej ďakujeme Suverénnemu Vojenskému a Špitálnemu Rádu Sv. Jána z Jeruzalema, Rodosu a Malty a riaditeľovi centra v Kežmarku Petrovi Mikulášikovi C.G.M za prebratie záštity.

Osobitné poďakovanie ide garantovi Dobročinnej Spoločnosti Dr. Michala Horského a Mgr. Svätoslave Horskej za komplexnú organizáciu celej akcie ako aj iniciatívu voči Občiansko-demokratickej mládeži. Prajeme dobročinnej spoločnosti ešte veľa úspešných dobročinných projektov pod menom osobnosti Dr. Michala Horského pri príležitosti 80. jubilea.

Veríme, že aj táto pomoc nám pomôže pri komunikácií s kľúčovými aktérmi a na účely reprezentácie v snahe šíriť myšlienky liberálneho konzervativizmu a demokracie, vytváranie politického a právneho vedomia mládeže a dôsledné upozorňovanie na všetky deformácie ohrozujúce vývoj ľudských práv a demokratickej spoločnosti.

S pozdravom,

Simona Chmelíková

Predsedníčka

Občiansko-demokratická mládež

Šancová 70

SK 813 47 Bratislava

Slovenská republika

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež