Občiansko-demokratická mládež

O nás

Občiansko-demokratická mládež je najstaršia a najväčšia nezávislá mládežnícka politická organizácia v Slovenskej republike. Cieľom ODM je šírenie myšlienok liberálneho konzervativizmu a demokracie, vytváranie politického a právneho vedomia mládeže a dôsledné upozorňovanie na všetky deformácie ohrozujúce vývoj ľudských práv a demokratickej spoločnosti. ODM ako jediná mládežnícka politická organizácia nie je pridružená k žiadnej politickej strane a nikdy nebude.

Pri svojej činnosti vychádzame najmä z týchto zásad:

  • Demokratický právny štát
  • Podpora individuálnej zodpovednosti občanov
  • Rozvoj slobodnej trhovej ekonomiky a podnikania
  • Vzdelanie ako nevyhnutnosť
  • Efektívne a svedomité využívanie technologií
  • Zakotvenie Slovenska v medzinárodných štruktúrach

ODM bola v ktorejkoľvek oblasti dobrým východiskom pre život a profesné pôsobenie jej členov. Medzi týmito členmi vznikla vzájomná spolupatričnosť a spojenia, ktoré sa stále udržiavajú – to je pre mňa najväčší zmysel ODM.

Daniel Lipšicšpeciálny prokurátor

Začiatkom 90-tych rokov som pôsobil v ODM, a s mnohými ľuďmi, ktorých som vtedy spoznal spolupracujem dodnes. Už vtedy to bola skvelá partia!


Ivan Mikloš, poslanec NR SR bývalý minister financií SR

Som presvedčená, že naši mladí musia, lepšie ako my starší, cítiť ‚dych doby‘, opustiť pohodlné detské topánočky, podrobiť posolstvo slovenských rozprávok kritickej analýze a začať samostatne myslieť a pracovať na svojej vlastnej budúcnosti. To robí ODM, a preto som sa vždy snažila im nielen pomôcť, ale najmä ich počúvať a pozorovať. Veľa som sa od nich naučila.


Magda Vašáryová, bývalá poslankyňa NR SR

Vzdelaní a aktívni mladí ľudia majú tie najlepšie predpokady pre úspech vo svojom živote i profesnej kariére. ODMkári takí sú.


Richard Rybníček, bývalý generálny riaditeľ STV

Šľak ma ide trafiť, akí sú títo ODMkári aktívni.


Július Satinský, herec a humorista, i.m.