Občiansko-demokratická mládež

Zobrazujú sa: 1 - 6 z 274 VÝSLEDKOV

Občiansko-demokratická mládež oslávila 30. narodeniny

Je tomu už 30 rokov odkedy Daniel Lipšic s niekoľkými ďalšími priateľmi prišli s myšlienkou založenia pravicovej mládežníckej organizácie. Odvtedy ODMka aktívne prispieva do verejnej diskusie na Slovensku šírením šírením demokratických, liberálno-konzervatívnych a prozápadných hodnôt. ODMka sa zapája do mládežníckej politiky ako jediná organizácia nezávislá od politickej strany. Aj napriek …

Protestujúcim v Hongkongu hrozí väzenie – svetový newsfilter

Pravidelný dvojtýždňový newsfilter zo sveta pripravovaný zahraničnou skupinou Občiansko-demokratickej mládeže v spolupráci s OPD. V JEMENE SA PRÍMERIE PREDĹŽILO O 2 MESIACE Nie je jasné, čo presvedčilo strany aby súhlasili s predĺžením. Úspechom predchádzajúceho dvojmesačného prímeria, platného od apríla, je pozastavenie vojenských operácii vo vnútri Jemenu ako aj v susedných …

Aj ženy sú obeťami vojny 

Na vojnovej Ukrajine už nie je žiadne miesto bezpečné. Nie sú to len zbrane a vojnová technika, ktoré premenili normálne fungujúcu krajinu na bojisko, nie sú to len príslušníci ozbrojených síl, ktorí denne umierajú pod rukou nepriateľa, sú to ženy i deti čeliace krutému zaobchádzaniu a hrozbe vyvierajúcej takmer odvšadiaľ. Zničené obytné domy, infraštruktúra …

Násilie na ženách

Násilie na ženách je označenie pre všetky násilné činy, ktoré sú primárne alebo výlučne zamerané proti ženám. OSN definuje násilie na ženách ako „každý akt násilia založený na pohlaví, ktorého výsledkom bude, alebo je pravdepodobné, že bude, fyzická, sexuálna alebo psychická ujma či utrpenie žien, vrátane vyhrážok spáchaním týchto aktov, …

ŽENSKÁ NÁRODNÍ RADA – ŽNR

Ženská národní rada bola vrcholná organizácia ženského emancipačného hnutia v Československu. Združovala pod sebou ženské spolky a koordinovala ich činnosť. Zakladateľkou bola česká politička a novinárka Františka Plamínková, ktorá bola aj jej predsedníčkou do ich rozpustenia v roku 1942. Cieľom ŽNR bolo zrovnoprávnenie žien a mužov v zamestnaní, ale aj …

Ženská genitálna mutilácia

Praktika ženskej genitálnej mutilácie existuje už aspoň 5 000 rokov. Ako dôkaz slúžia múmie z dôb starovekého Egypta. Mnohokrát sa môžete stretnúť s termínom ženská obriezka, no ten je zavádzajúci. V skutočnosti existujú 4 typy genitálnej mutilácie na ženách. Tie sú Typ I: klitoridektómia, II: excízia, III: infibulácia a IV: …