Občiansko-demokratická mládež

Zobrazujú sa: 1 - 6 z 271 VÝSLEDKOV

Násilie na ženách

Násilie na ženách je označenie pre všetky násilné činy, ktoré sú primárne alebo výlučne zamerané proti ženám. OSN definuje násilie na ženách ako „každý akt násilia založený na pohlaví, ktorého výsledkom bude, alebo je pravdepodobné, že bude, fyzická, sexuálna alebo psychická ujma či utrpenie žien, vrátane vyhrážok spáchaním týchto aktov, …

ŽENSKÁ NÁRODNÍ RADA – ŽNR

Ženská národní rada bola vrcholná organizácia ženského emancipačného hnutia v Československu. Združovala pod sebou ženské spolky a koordinovala ich činnosť. Zakladateľkou bola česká politička a novinárka Františka Plamínková, ktorá bola aj jej predsedníčkou do ich rozpustenia v roku 1942. Cieľom ŽNR bolo zrovnoprávnenie žien a mužov v zamestnaní, ale aj …

Ženská genitálna mutilácia

Praktika ženskej genitálnej mutilácie existuje už aspoň 5 000 rokov. Ako dôkaz slúžia múmie z dôb starovekého Egypta. Mnohokrát sa môžete stretnúť s termínom ženská obriezka, no ten je zavádzajúci. V skutočnosti existujú 4 typy genitálnej mutilácie na ženách. Tie sú Typ I: klitoridektómia, II: excízia, III: infibulácia a IV: …

Keď ženské rozhodnutia robí politika

Po dvojmesačných prázdninách, na septembrovej schôdzi NR SR predstúpi s už niekoľkým sprísňujúcim interrupčným zákonom pani poslankyňa Anna Záborská. Medzitým sa však v americkom Texase prijal doposiaľ jeden z najprísnejších potratových zákonov v celých Spojených štátoch. Texaský interrupčný zákon umožňuje vykonať zákrok len do 6. týždňa tehotenstva. Podpísal ho republikánsky guvernér mesta Greg …

Konflikt v Izraeli

Autori: Marcel Suja, Terézia Šimaljaková. Eskalácia napätia v Izraeli Najnovšie nepokoje prebiehajúce v Izraeli sú vyvrcholením dlhodobých nevyriešených sporov medzi Izraelom a Palestínou. Podľa reportérov BBC sú neustále konflikty ‘otvorenou ranou‘ v srdci Blízkeho východu. Medzinárodnou scénou sú často odsunuté na okraj pozornosti. Napätie však v posledných dňoch eskalovalo. Došlo k raketovým a leteckým …