Menštruačná chudoba trápi celosvetovo zhruba 500 miliónov ľudí. Čo však menštruačná chudoba znamená v praxi a aké sú jej dôsledky?

V krátkosti povedané, menštruačnou chudobou trpí žena alebo dievča, ktoré si z finančných dôvodov nemôže dovoliť kúpiť dámske hygienické potreby. Teda napríklad tampóny či menštruačné vložky, a s tým spojenú spodnú bielizeň a lieky. Tento problém je však komplexnejší, a preto sa nevzťahuje len na ekonomické, ale aj politické, sociálne a kultúrne bariéry.

Napriek opodstatnenosti tejto témy, menštruačná chudoba nedostáva dostatok priestoru a pozornosti vo verejnom priestore. Svedčí o tom aj podpriemerný počet výskumov a štatistík na celosvetovej úrovni. Dnes sa môžeme opierať len o fakt, že 1 z 10 európskych žien nemá finančné prostriedky na zaobstaranie nevyhnutných menštruačných potrieb. V Spojených štátoch sa počet vyčíslil až na 16,9 milióna ľudí. Rovnako i situácia na Blízkom východe je kritická. V Libanone až 66 % dospievajúcich dievčat nepoužíva hygienické potreby určené na ochranu počas menštruácie, opäť z dôvodu nedostatku financií.

Ženy a dievčatá v menštruačnej chudobe si musia pravidelne hľadať náhradu dámskych hygienických potrieb. Siahajú tak po rôznych alternatívach, ako sú staré handry, textílie, novinový papier. Medzi viac zarážajúce i nebezpečnejšie náhrady patrí blato, kravský trus či perie z kury domácej! Ženy sa tak stávajú náchylné na infekcie močového a reprodukčného systému.

Menštruačná chudoba poznačuje budúcnosť dievčat už v ich dospievajúcom veku. Nedostatok či dokonca úplná absencia menštruačných potrieb spôsobuje ich opakovanú neprítomnosť v škole, ktorá vedie k zhoršenému prospechu, čo neskôr predpovedá horšie platenú prácu a nižší status v spoločnosti.  Rovnako ich problém môže pretrvávať aj v dospelosti. Napríklad v Bangladéši zostávalo až 73 % žien v priemere 6 dní do mesiaca doma. Po tom, čo im v rámci projektu boli poskytnuté hygienické potreby, absencia ženských pracovníčok poklesla.

Menštruácia je v spoločnosti naďalej tabuizovaná a stigmatizovaná. Vo viacerých komunitách sa naďalej vníma ako niečo nečisté. Niečo, čo by mali ženy pred verejnosťou skrývať. Je však potrebné poznamenať, že menštruácia je zdravá a nevyhnutná pre správne fungovanie organizmu. Netýka sa len dievčat a žien, no i transrodových ľudí. V mnohých rodinách sa téma preberá len v neprítomnosti mužských členov, alebo sa v rozhovoroch pomenúva rôznymi prezývkami. Pre menštruáciu existuje v 10 jazykoch až 5 000 rôznych výrazov. Aby sa zmenilo stereotypné vnímanie menštruácie a s ňou spojenými stigmami, kľúčovú rolu môže zohrať jedine kvalitné vzdelávanie dievčat a chlapcov v oblasti sexuálneho a menštruačného zdravia.

Ako bojovať proti menštruačnej chudobe? Nevyhnutná časť predstavuje edukáciu širokého spektra ľudí. Od mládeže, rodinných členov, pedagógov až po politických lídrov. Práve tí môžu tému otvorene komunikovať, ale i efektívne riešiť. Ochranná legislatíva by mala zaručiť dostupný prístup k dámskym hygienickým potrebám, a to buď znížením daní dotknutých potrieb, alebo ich bezplatným poskytovaním.

Inšpiráciou sa stalo Škótsko, ktoré ešte v roku 2018 prijalo zákon, na základe ktorého majú študentky prístup k bezplatným menštruačným vložkám a tampónom v budovách škôl a univerzít. Dnes už Škótsko poskytuje tieto produkty pre každého, kto ich potrebuje a nemôže si  ich dovoliť samostatne zakúpiť. Používatelia aplikácie PickupMyPeriod jednoducho získajú informácie o najbližšom mieste, kde si môžu vyzdvihnúť potrebné menštruačné pomôcky. Sú to verejné budovy ako úrady, knižnice, plavárne, lekárne i čakárne u lekára, naskytá sa však aj možnosť dovozu priamo domov.

Iné štáty poskytujú menštruačné pomôcky zdarma len na školách. Patria sem štáty ako Francúzsko, Nový Zéland, Botswana i Keňa. Práve Keňa zrušila zdaňovanie menštruačných potrieb ešte v roku 2004 a Británia v januári 2021.

Aj keď na Slovensku téma menštruačnej chudoby nijak nerezonuje, tešíme sa správam z Banskobystrického kraja. Ten nedávno oznámil, že poskytne ženám a dievčatám dámske hygienické potreby zdarma. Dostanú sa k nim v budovách, ktoré patria kraju i v župných a stredných školách.

Veríme, že ženy a dievčatá by si nemali vyberať medzi tým, či si v obchode kúpia jedlo alebo menštruačné pomôcky. Sme presvedčení, že dámske hygienické potreby sú základným vybavením toaliet, ako je aj mydlo a toaletný papier.

Zdroje:

Royal College of Nursing, Period poverty, https://www.rcn.org.uk/clinical-topics/womens-health/promoting-menstrual-wellbeing/period-poverty

European Waves, Bloody serious: period poverty and social stigma, https://www.europeanwaves.com/on-the-continent/bloody-serious-period-poverty-and-social-stigma/

Young Scot, Insight: Access to sanitary products in Scotland, https://youngscot.net/access-to-sanitary-products

The Lancet Child & Adolescent Health, Normalising menstruation, empowering girls, https://www.thelancet.com/journals/lanchi/article/PIIS2352-4642(18)30143-3/fulltext#%20

Journal of Global Health Reports, Period poverty: why it should be everybody’s business, https://www.joghr.org/article/32436-period-poverty-why-it-should-be-everybody-s-business

Medical News Today, What to know about period poverty, https://www.medicalnewstoday.com/articles/period-poverty

Ženy v meste, Banskobystrický kraj poskytne ženám a dievčatám menštruačné potreby zadarmo, https://www.zenyvmeste.sk/banskobystricky-kraj-menstruacne-potreby-zadarmo-zeny-dievcata

SME, Škótsko zaviedlo bezplatné vložky a tampóny, bojuje proti menštruačnej chudobe, https://svet.sme.sk/c/22985721/skotsko-zaviedlo-bezplatne-vlozky-a-tampony-bojuje-proti-menstruacnej-chudobe.html

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež