Primátor Kolína nad Rýnom

Konrad Adenauer sa narodil 5. januára 1876 v Kolíne nad Rýnom. V tom čase existovalo zjednotené Nemecké cisárstvo iba päť rokov a jeho kancelárom bol „železný kancelár“ Otto von Bismarck. Hoci bolo zjednotené Nemecko silným hráčom na európskom poli, sužovali ho viaceré vnútorné problémy. V roku 1895 bol Adenauer prijatý na štúdium práva na univerzite vo Freiburgu. V štúdiách neskôr pokračoval na univerzitách v Mníchove a Bonne.  

V roku 1917 bol štyridsaťjedenročný Adenauer zvolený za primátora Kolína nad Rýnom. Primátorom jedného z najväčších nemeckých miest bol dlhých 16 rokov. Výrazne sa mu podarilo pričiniť o jeho hospodársky a spoločenský rozvoj počas turbulentnej doby Weimarskej republiky. Viaceré úspešné projekty, ako napríklad založenie Kolínskej univerzity v roku 1919, vybudovanie prístavu na Rýne a výstavba sociálnych bytov, športových areálov či diaľnice do Bonnu, mu vyniesli renomé modernizátora. O úrad primátora ho pripravili až nacisti, ktorí sa dostali k moci v roku 1933. Adenauer bol počas nasledujúcich rokov nacistami prenasledovaný, čo vyústilo v jeho zatknutie a uväznenie v roku 1944.

Neskôr sa stal znova primátorom vojnou zničeného Kolína, no v roku 1945 ho z tejto pozície odvolali predstavitelia Britskej okupačnej zóny. V tom čase mal Adenauer už 69 rokov, no odchod do dôchodku a stiahnutie sa z verejného života preňho neprichádzali v úvahu. V roku 1945 sa Adenauerova politická kariéra nekončila, ale práve začínala. Ak by sa predsa len z nejakého dôvodu rozhodol pre odchod z politiky, Nemecko a Európa by prišli o jedného zo svojich najväčších štátnikov.

Osemdesiatnik v kresle západonemeckého kancelára

Konrad Adenauer stál za zrodom nemeckej Kresťanskodemokratickej únie (CDU – Christlich Demokratische Union Deutschlands) a v roku 1946 sa stal jej predsedom v Britskej zóne. Hoci mal v minulosti blízko ku katolíckej strane Zentrum, z novozaloženej CDU chcel urobiť stranu, ktorá by zastupovala čo najširšiu voličskú základňu. CDU bola už od svojho počiatku stranou so širokou podporou, ktorú podporovali konzervatívni aj liberálni voliči z rôznych spoločenských vrstiev. Navyše, Adenauerovi sa v rámci strany a jej štruktúr podarilo zjednotiť nemeckých katolíkov a protestantov.

Plagát CDU pred voľbami v roku 1957 (zdroj: Nadácia Konrada Adenauera)

CDU sa v prvých rokoch svojej existencie definovala ako stredopravá strana, ktorej širokú voličskú základňu spájal silný antikomunizmus a strach z rozširovania sovietskej sféry vplyvu ďalej na západ. Antikomunizmus a silný odpor voči socializmu bol jednotiacim prvkom v CDU, ktorá mala širokú členskú základňu – od kresťanských sociálnych demokratov až po liberálov z veľkých miest.  V roku 1949 sa konali prvé parlamentné voľby v Nemeckej spolkovej republike (NSR) a CDU v koalícii s CSU (Kresťanskosociálna únia v Bavorsku – Christlich-Soziale Union in Bayern) zvíťazila zo ziskom 31%. Jej najväčší konkurent, Sociálnodemokratická strana Nemecka (SPD – Sozialdemokratische Partei Deutschlands), bola donútená ísť do opozície, v ktorej ostala až do roku 1966.            

Sedemdesiattriročný Adenauer sa stal v roku 1949 prvým povojnovým kancelárom NSR. Volebné víťazstvo sa mu podarilo zopakovať aj v rokoch 1953, 1957 (so ziskom viac ako 50% hlasov) a 1961. Kancelárom bol dlhých štrnásť rokov až do roku 1963, keď bol vo veku 87 rokov donútený odstúpiť vlastnou stranou. Napriek tomu sa aj o dva roky neskôr, ako deväťdesiatjedenročný, zúčastňoval predvolebnej kampane, ako predseda CDU. 

Nemecký hospodársky zázrak

Ihneď po svojom zvolení za kancelára NSR v roku 1949 čelil Adenauer viacerým vnútroštátnym problémom. Nemecké mestá boli po skončení Druhej svetovej vojny zničené a milióny ľudí sa ocitli bez domova. Navyše, do krajiny prúdili utečenci zo susedných krajín, ako napríklad etnickí Nemci z Československa či Poľska.                                                             

Ihneď po nástupe do funkcie mal Adenauer za cieľ naštartovať nemecké hospodárstvo a vojnou zničený priemysel. Odmietal však štátne zásahy do ekonomiky či centrálne plánovanie, ktoré propagovala SPD. Adenauer naopak razil cestu ekonomického liberalizmu v rámci právneho štátu a vlády zákona. 

Strojcovia nemeckého hospodárskeho zázraku Adenauer a Erhard (zdroj: Wikimedia Commons)

„Nemecký hospodársky zázrak“ (Wirtschaftswunder) naštartovala úspešná menová reforma a odstránenie cenových stropov v roku 1948. Zvýšený export do zahraničia a obnova ťažkého priemyslu mali za následok výrazný pokles nezamestnanosti – kým v roku 1950 dosahovala v NSR nezamestnanosť 10,4% , v roku 1957 klesla iba na 3,5%. Za menovou reformou a následným rekordným rastom nemeckej ekonomiky stál hlavne minister hospodárstva Ludwig Erhard, ktorý sa stal v roku 1963 nástupcom Adenauera v kresle kancelára.

Vízia zjednotenej Európy

Adenauer zažil na vlastnej koži dve zničujúce svetové vojny a totalitný nacistický režim.  Chápal preto, že zárukou zamedzenia ďalších vojen a udržania trvalého mieru v Európe je jedine medzinárodná spolupráca. Jeho snahou bolo čo najskôr začleniť Nemeckú spolkovú republiku do západných hospodárskych a politických štruktúr, aby sa nezopakoval scenár vývoja po Prvej svetovej vojne. Už v apríli 1951 bola NSR signatárom Parížskej zmluvy, spolu s Francúzskom, Belgickom, Luxemburskom, Holandskom a Talianskom. Podpísaním Parížskej zmluvy vzniklo Európske spoločenstvo uhlia a ocele. Išlo o integračné zoskupenie, ktorého cieľom bolo vytvoriť spoločný európsky trh pre uhlie a oceľ a tým pádom zamedziť ďalšej zničujúcej vojne. Práve toto zoskupenie stálo na začiatku zrodu modernej Európskej únie.

Nemecká spolková republika pokračovala v európskej integrácii rýchlym tempom – v roku 1951 sa stala členom Rady Európy a o štyri roky neskôr aj členom NATO. Iba desať rokov po bezpodmienečnej kapitulácii v Druhej svetovej vojne sa z Nemecka stal demokratický štát plne integrovaný v západných a transatlantických štruktúrach. Veľkú zásluhu mal na tom práve Adenauer a jeho vízia nadnárodnej európskej spolupráce a integrácie.

V zahraničnej politike bola pre Adenauera dôležitá orientácia na Západ a partnerstvo s Francúzskom a Spojenými štátmi. Hoci nepriateľstvo Nemecka a Francúzska trvalo desaťročia a bolo prehĺbené dvomi zničujúcimi svetovými vojnami, Adenauerovi sa podaril reštart ich vzájomných vzťahov. Nemecko-francúzsky tandem sa tak stal kľúčom pre obnovu povojnovej Európy a pre vzájomnú hospodársku a politickú spoluprácu.

Podpis Parížskej zmluvy v roku 1951 (zdroj: Európsky parlament)

Adenauerove politické dedičstvo

Pôsobenie Konrada Adenauera v kresle západonemeckého kancelára asi najlepšie charakterizujú slová francúzskeho prezidenta Charla de Gaulla z roku 1965. „Najskôr znova získal pre Nemecko rešpekt, u nás vo Francúzsku a na celom svete. Pričinil sa o to, aby sa stalo členom NATO. Dosiahol, že Nemecko získalo opäť svoje uhlie a svoju oceľ. Dosiahol, že Nemecko získalo svoju armádu. Docielil podpísanie Rímskych zmlúv. Dostal všetko, čo len bolo možné. Ale okrem toho poznal aj svoje hranice.“

Stretnutie s Charlom de Gaullom (zdroj: Spiegel)

Vo februári 1967 mal Adenauer prejav v madridskom Ateneu, kde zdôrazňoval nevyhnutnosť európskej spolupráce. Bolo to jeho posledné verejné vystúpenie, keďže zomrel 19. apríla vo veku úctyhodných 91 rokov. Na jeho pohrebe v Kolínskom dóme sa zišli hlavy štátov  z celého sveta, aby vzdali poslednú poctu tomuto veľkému štátnikovi. Štátnikovi, ktorý v roku 1949 prevzal morálne zdecimované a vojnou zničené Nemecko na kolenách, aby ho za 14 rokov pretransformoval v plne demokratický a prosperujúci štát. Jeho vízia zjednotenej Európy nakoniec vyústila vo vznik Európskej únie, ako ju poznáme dnes, spolu so všetkými výhodami, ktoré nám prináša.   

Zdroje:

  1. Britannica. Konrad Adenauer, https://www.britannica.com/biography/Konrad-Adenauer
  2. Euractiv Slovensko, Európske spoločenstvo uhlia a ocele (ESUO), https://www.europskaunia.sk/europske-spolocenstvo-uhlia-a-ocele-esuo
  3. Európska únia, Konrad Adenauer: pragmatický demokrat a neúnavný zástanca zjednotenia, https://european-union.europa.eu/principles-countries-history/history-eu/eu-pioneers/konrad-adenauer_sk
  4. Knowles, Chris, Germany 1945-1949: a case study in post-conflict reconstruction, (29. január 2014), https://www.historyandpolicy.org/policy-papers/papers/germany-1945-1949-a-case-study-in-post-conflict-reconstruction
  5. Nadácia Konrada Adenauera – Zastúpenie na Slovensku, O Konradovi Adenauerovi, https://www.kas.de/sk/web/slowakei/o-konradovi-adenauerovi
  6. Schwarz, Hans-Peter, (2014),  Konrad Adenauer, OZ Hlbiny, ISBN: 9788097098674
  7. The Federal Chancellor, Konrad Adenauer (1949-1963), https://www.bundeskanzler.de/bk-en/chancellery/federal-chancellors-since-1949/konrad-adenauer
fb-share-icon