Občiansko-demokratická mládež

Zobrazujú sa: 1 - 6 z 12 VÝSLEDKOV

Nitrianske ECHO informuje o spomienkovej akcii In memoriam Václav Havel

Občania Nitry si mohli vo svojich schránkach nájsť našu tlačovú správu, ktorú uverejnila regionálna tlač a informuje o spomienkovej akcii zo 17. decembra 2013, ktorú členovia ODM usporiadali v Nitre. Nitrianske Echo, 10. 1. 2014, s. 4: „Dňa 17. decembra 2013 miestny klub Občiansko-demokratickej mládeže v Nitre zorganizoval spomienkovú akciu „Žijeme …

In memoriam Václav Havel

Dňa 17. decembra 2013 miestny klub Občiansko-demokratickej mládeže v Nitre zorganizoval spomienkovú akciu „Žijeme v slobode, aj život v pravde?“ pri príležitostí druhého výročia úmrtia Václava Havla († 18. 12. 2011). Cieľom akcie si bolo pripomenúť živé a aj v súčasnosti aktuálne myšlienky, ktoré Havel zanechal vo svojich knihách, esejách, spisoch a príhovoroch ako napr. sloboda, …

Odkiaľ a kam: 20 rokov občianskej spoločnosti na Slovensku

„Dňa 19. októbra uviedol Miroslav Kollár novú knihu IVO Odkiaľ a kam na seminári Občiansko-demokratickej mládeže v Nitre, ktorá sa konala pod názvom Preraď na vyšší stupeň: participácia mladých ľudí na spoločenských aktivitách lokálnej úrovne. “ informuje portál Inštitútu pre verejné otázky v správe o prezentácii svojej novej knihy Odkiaľ a kam. Sme radi, …

Preraď na vyšší stupeň

Od piatku 18. októbra do nedele 20. októbra 2013 sa hotel Atrium v Nitre stal dejiskom podujatia „Preraď na vyšší stupeň!“, ktorý organizovala Občiansko-demokratická mládež v spolupráci s miestnym klubom ODM v Nitre, aktívne fungujúcim od novembra 2011. Cieľom podujatia bolo inšpirovať 27 mladých účastníkov z celého Slovenska, prevažne študentov VŠ k občianskej participácii na lokálnej úrovni. …

Za komunizmu bolo lepšie. Naozaj?

Na pamiatku nežnej revolúcie na konci novembra 2012 klub ODM v Nitre zorganizoval ďalšiu zo série diskusií so spisovateľom Rudolfom Dobiášom a občianskym aktivistom a predstaviteľom hnutia HUMAN, Petrom Marianekom. Obidvaja pozvaní hostia boli svojím spôsobom politickí väzni a možno ich nazvať obeťami násilia komunistickej moci. Diskusia bola naozaj plamenná, …

Debatná liga a Republiková rada v Nitre

Členovia odm sú mladí ľudia, ktorí chcú pracovať na svojich komunikačných zručnostiach a učiť sa od ľudí, ktorí majú skúsenosť s touto problematikou. Preto v dňoch 9.-11. novembra 2012 hotel Olympia v Nitre hostil niečo vyše 20 mladých odmkárov, ktorí prišli pracovať na svojich schopnostiach a zlepšovať svoje verejné vystupovanie. …