Občiansko-demokratická mládež bola počas roka 2021 mimoriadne aktívna a zorganizovala množstvo online, či offline diskusných podujatí na rôzne témy, ktoré sa dotýkajú spoločenského diania. Zároveň bola súčasťou viacerých projektov a jedným z nich bol i projekt s názvom Vyšehradská akadémia kultúrnej diplomacie. Akadémia kultúrnej diplomacie (ďalej len AKD) je medzinárodný projekt, ktorý spája všetky krajiny V4 s cieľom rozšíriť povedomie o kultúre, diplomacii a ich vzájomnému vzťahu.

V rámci projektu naši členovia pripravili vysoko kvalitné prípadové štúdie, v ktorých poukazujú ako funguje kultúrna diplomacia Slovenskej republiky v praxi. Naša členka Simona napísala o hrdinskom počine našich hasičov pri požiaroch v Grécku počas leta 2021 a zmapovala aký pozitívny vplyv mal tento počin v zahraničnej tlači. Na druhej strane náš člen Matúš pripravil prípadovú štúdiu o Olympijských hrách a o spôsobe akým sa Slovenská republika prezentuje mimo športovísk v rámci veľkých olympijských dedín.

Súčasťou AKD bola i séria diskusií pre účastníkov z krajín V4 pričom ODM usporiadala štyri z nich. Prvá diskusia bola na tému pôsobenia Medzinárodného vyšehradského fondu, kde sme sa, okrem iného, dozvedeli o činnosti Fondu, či o štipendijných možnostiach pre študentov z nášho regiónu. Počas druhej diskusie sme sa pozreli bližšie na bilaterálne kultúrne vzťahy medzi Slovenskou republikou a Taiwanom, pričom sme sa dozvedeli že Slovensko je ostrovnou demokraciou vnímané veľmi pozitívne najmä vo svetle daru vakcín proti ochoreniu COVID-19. Ďalšou zaujímavosťou je, že obyvatelia Taiwanu s obľubou konzumujú slovenské cukrovinky, ale i fakt, že sa pripravuje publikácia o Slovensku.

Slovenská republika na EXPO v Dubaji, ne-efektívny nástroj ekonomickej a kultúrnej diplomacie, bol názov našej tretej diskusie, počas ktorej sme si priblížili slovenský stánok na tomto medzinárodnom výstavisku. V poradí štvrtá diskusia bola venovaná téme slovenskej humanitárnej a rozvojovej pomoci, kde sme diskutovali aj o tom, že takýto druh pomoci je nástrojom kultúrnej diplomacie, ktorou si štát buduje pozitívne renomé v partnerských krajinách. Ďakujeme moderátorom z radov ODM, menovite Šimonovi, Vladovi, Matúšovi a Branislavovi za profesionálny prístup.

Spolu s našimi partnerskými organizáciami sme zorganizovali 20 online diskusií so zaujímavými hosťami z kultúry, diplomacie, verejného života, akademického prostredia, či neziskových organizácii. Na sociálnych sieťach sme dosiahli dokopy vyše 100 tisíc interakcií online diskusie mali dokopy vyše 2 tisíc videní a pripravili sme publikáciu s konkrétnymi prípadovými štúdiami naprieč štátmi V4, ktoré poukazujú na význam kultúrnej diplomacie.

Radi by sme poďakovali aj našim hosťom Dánielovi Péterovi,  Davidovi Nan-Yang Leemu, Dominike Jurášovej, a Tomášovi Bokorovi, ktorí nám sprostredkovali množstvo zaujímavých informácií z praxe a pomohli lepšie pochopiť ako funguje kultúrna diplomacia v praxi. Veľká vďaka ide aj ostatným členom ODM, ktorí boli nápomocní pri projekte AKD a v neposlednom rade nášmu zahraničnému tajomníkovi Šimonovi, ktorý celý projekt zastrešoval.

Projekt bol podporený poľským Ministerstvom kultúry, národného dedičstva a športu, spolufinancovaný z Fondu na podporu kultúry. Projekt Vyšehradská akadémia kultúrnej diplomacie koordinoval Instytut Dyplomacji Gospodarczej (Poľsko) a ostatnými partnermi boli Mladí konzervatívci (Česko) a Inštitút pre politiku kultúrnych vzťahov (Maďarsko). Všetky výstupy z projektu AKD môžete nájsť na našich sociálnych sieťach a na webovej stránke https://idegroup.pl/visegrad-academy-of-cultural-diplomacy/.

fb-share-icon