Lenka Orságová
Prvé zasadanie Rady EDS (European Democrat Students) pre pracovný rok 2009/2010 sa uskutočnilo7 . – 10.októbra 2009 v Štokholme, hlavnom meste Švédska, ktoré je vystavané na skupinke ostrovov, kvôli čomu ho mnohí prezývajú „Krása na vode“. Prvé zasadanie Rady EDS bolo organizované Konfederáciou švédskych konzervatívnych a liberálnych študentov (FMSF), ktorí sa rozhodli zasvätiť toto podujatie téme očakávaných zmien a reforiem v švédskej spoločnosti pod názvom „Zmena, v ktorú môžeme veriť“.
Pre prvých účastníkov bol v stredu 7. októbra 2009 pripravený seminár v Spolku švédskych daňových poplatníkov, počas ktorého boli diskutované výhody systému rovnakej daňovej sadzby, ktorý je obecne rozšírený vo východnej Európe, a ktorý by mohol slúžiť ako inšpirácia pre krajiny západnej Európy. Tohto semináru sa zúčastnilo niekoľko významných odborníkov: Nima Sanandaji zastupujúci Spolok švédskych daňových poplatníkov, Dr. Tadeusz Iwansowski, výkonný riaditeľ Poľsko-švédskej obchodnej komory, Stefan Folster, hlavný ekonóm Konfederácie švédskych podnikateľov a Lars Jagren, hlavný ekonóm Švédskej federácie obchodných majiteľov.
Nasledujúci deň, štvrtok 8. októbra 2009, sa niesol v znamení prednášok. Ako prvý vystúpil Mats Johansson, člen parlamentu za Švédsku umiernenú stranu, člen komisie pre kultúru, bývalý redaktor švédskeho denníka Svenska Dagbladet a bývalý výkonný riaditeľ Timbro (Švédsky spolok odborníkov pre voľný obchod), ktorý hovoril o zmenách, ktorými prešla Švédska umiernená strana a o výzvach, ktorým musí čeliť v blízkej budúcnosti. Počas nasledujúcej prednášky mali zúčastnení možnosť dozvedieť sa viac o švédskom systéme zdravotnej starostlivosti. Tobias Sjo, politický poradca štokholmského krajského výboru a bývalý predseda FMSF, sa venoval téme zdravotnej starostlivosti z pohľadu pacienta. Po obedňajšej prestávke maratón prednášok pokračoval. O imigrácii vo Švédsku rozprával Tobias Billstrom, minister migrácie a azylovej politiky. Minister Billstrom sa snažil vysvetliť, že imigrácia nemusí byť vždy vnímaná negatívne. Keďže imigrácia prináša so sebou niekoľko výhod, spoločnosť by ju mala vnímať ako novú možnosť využitia pracovného potencionálu a nie ako problém. Švrtá prednáška tohto dňa sa týkala momentálne často diskutovanej témy životného prostredia. Lars Hjalmered, člen švédskeho parlamentu a člen komisie pre životné prostredie a hospodárstvo zdôraznil, že je nevyhnutné, aby Európska komisia prevzala zodpovednosť v oblasti ochrany životného prostredia, a aby sa medzinárodné spoločenstvo zapojilo do spolupráce podporujúcej vývoj a výskum v oblasti nových ekologicky nezávadných technológií. Štvrtkový deň uzatvoril svojou prednáškou Karl Sigfrid, člen parlamentu a člen komisie pre ústavné záležitosti. Venoval sa kontroverznému problému cenzúry a kontroly internetu. Vyzdvihol polemiku ochrany osobného súkromia verzus škody spôsobené nekontrolovateľným a ilegálnym sťahovaním programov prostredníctvom internetu. Tento náročný deň bol zakončený večerou v bývalej budove československej ambasády vo Švédsku, ktorá je, ako nás oboznámil hostiteľ večera Fredrik Johansson, bývalý predseda EDS,  postavená v štýle „brutálnej architektúry“ (brutalist architecture), ktorá rozkvitala najmä vo východnej časti Európy, keďže táto architektonická filozofia bola úzko spätá so socialistickou utopistickou ideológiou.
Počas úvodnej prednášky piatkového dňa sa publikum malo možnosť dozvedieť viac o chystanej reforme vzdelávania vo Švédsku od Gustava Blixa, člena švédskeho parlamentu a člena komisie pre zahraničné záležitosti. Tému školstva vystriedala téma finančnej krízy, o ktorej prišiel porozprávať Johnny Munkhammar, výkonný riaditeľ Munkhammar poradenstva a riaditeľ výskumu v Európskom inštitúte pre podnikanie. Tento naslovovzatý odborník vysvetlil hlavné príčiny, ktoré viedli k celosvetovej finančnej kríze a načrtol možné postupy, prostredníctvom ktorých môže dôjsť k postupnému „vyliečeniu“ krízou oslabenej ekonomiky. Po tejto prednáške sa začala pracovná časť štokholmského stretnutia členských organizácií EDS. Členovia výkonného výboru EDS sa odobrali na rokovanie za zavretými dverami a ostatní účastníci sa rozdelili do pracovných skupín, v ktorých pripravovali návrhy na rezolúcie, stanoviská, či vyhlásenia EDS na aktuálne témy v oblasti sociálneho, ekonomického a politického diania v Európskej únii.
V sobotu 10. októbra sa konalo zasadanie Rady EDS. Počas zasadania boli prerokované technické záležitosti týkajúce sa fungovania EDS, boli predstavení jednotliví členovia novozvoleného výkonného výboru a bol schválený rozpočet a program na pracovný rok 2009/2010. Jednotlivé členské organizácie EDS, ktoré pripravujú nadchádzajúce zasadnutia Rady EDS mali možnosť oboznámiť účastníkov o chystaných podujatiach. V tomto smere Občiansko-demokratická mládež (ODM) zožala úspech vďaka dynamickej a originálnej prezentácii Juraja Antála, predsadu zahraničnej sekcie ODM a riaditeľa politickej sekcie EDS, ktorá upútala a predovšetkým navnadila všetkých zúčastnených na Letnú univerzitu EDS 2010 na Slovensku. Pracovné zasadnutie Rady EDS bolo spestrené krátkym príhovorom Gunnara Hokmarka, člena Európskeho parlamentu, ktorý hovoril o úlohe Švédska v Európskej únii.
Prvé zasadnutie Rady EDS v Štokholme, ktoré by sa v krátkosti dalo zhodnotiť ako produktívne bolo ukončené záverečným príhovorom predsedu FMSF Petrusa Bostroma a predsedu EDS Bencea Bauera, po ktorom nasledovala odmeňujúca slávnostná večera v tradičnom švédskom štýle.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež