Michal Fiabáne
S príchodom nového školského roka, resp. semestra pre tých starších z nás, sa prebudil k aktivite aj miestny klub ODM v Žiline. Oddýchnutí po prázdninách sme sa 9.9. 2009 stretli v zvyčajne kreatívnej atmosfére pri pivečku, kofolke a čajíku. Toto stretnutie malo formálnejší nádych alebo aspoň poslanie, než je tomu u nás v metropole severu zvykom, keďže bol zvolaný mimoriadny snem, ktorého úlohou si bolo zvoliť nové predsedníctvo a zároveň privítať nových členov.

Takto sa teda skončila éra predsedníctva Janka Bučkuliaka, ktorý – ak smiem prejaviť svoj skromný názor – môže odchádzať nadmieru spokojný. Za tých niekoľko rokov spravil zo Žiliny mimoriadne životaschopný, aktívny klub, s výbornými vzťahmi s vedením mesta, školami a skvelou povesťou medzi mladými Žilinčanmi. Už pre nich nie sme banda „golierikových typov“ ako istú vrstvu ODM-károv svojho času trefne nazval ďalší veľký Žilinčan, Martin Kapitulík:). Sme spojivovým článkom medzi nimi a verejnými činiteľmi, ktorí sa občas môžu zdať vzdialení a nedostupní, sme tí, ktorí im v našom meste ponúkajú priestor na sebarealizáciu a zábavu a sme známi svojou schopnosťou skvele sa uvoľniť. Za tento stav vecí patrí moja veľká vďaka Jankovi a zároveň z toho pre mňa osobne vyplýva veľká radosť, ale aj zodpovednosť kráčať v jeho šľapajach. Úprimne želám minimálne rovnaký úspech na celonárodnej úrovni. Drž sa Bačky:).

Myslím, že hovorím aj za oboch našich nenahraditeľných podpredsedov Aďku Mieresovú, a Dávida Tivadara, keď poviem, že sme pevne odhodlaní pokračovať v zvolenom smere a spraviť z ODM v Žiline to, čím je v prvom rade – zástupcom mladých ľudí, ktorým ich okolie, ich mesto, ich škola, záľuby, budúcnosť, kultúra, politika a verejný život všeobecne nie sú ľahostajné. Je našou povinnosťou tu byť pre týchto ľudí, otvorení ich nápadom a myšlienkam, pomáhať v ich realizácii. To je moja priorita ako predsedu tohto klubu.

Musíme mať zároveň na mysli, že naše nadštandardné vzťahy s vedením mesta nie sú v slovenských pomeroch samozrejmosťou. Tieto vzťahy sú výsledkom dlhodobej zodpovednej práce žilinského klubu ODM a na ich udržaní na súčasnej úrovni je potrebné vedome pracovať. Máme veľké šťastie, že či už na mestskom úrade, radnici alebo inde, pracujú momentálne ľudia, komunikatívni, slušní a otvorení novým nápadom. Vďaka týmto dobrosrdečným ľuďom máme možnosť prevádzať svoje nápady, iniciatívy a svoje poslanie do praxe. Napriek mnohým nezhodám a pseudo-kauzám, ktoré v poslednej dobe poznačili našu komunálnu politiku, považujem za náš prvoradý záujem byť tou politickou silou, ktorá sa bude aktívne podieľať na víťazstve súčasnej garnitúry v budúcoročných komunálnych voľbách. Je to voľba, ktorú považujeme za najlepšiu pre celú Žilinu – mladých aj starých. Návrat predošlého vedenia, s jeho morálkou a svetonázorom by bol pre mesto katastrofou a krokom spať.

V neposlednom rade si v Žiline kladieme za cieľ zahájiť bližšiu spoluprácu a nadviazať osobné kontakty s predstaviteľmi iných mládežníckych organizácii, ako sú napríklad KDMS, Nová Generácia, Mladí Liberáli alebo AIESEC. Zjednocujú nás naše pravicové hodnoty, úcta k jednotlivcovi, práca s mladými a bola by škoda nevyužiť možnosti, ktoré ponúka náš spoločný elán. Výsledkom bližšej spolupráce môžu byť len výhody pre mesto. Tak môžeme tej staršej generácii pravičiarov sediacich v Národnej Rade ukázať, že aspoň my mladí sa vieme na niečom konštruktívne dohodnúť.

Čaká nás dôležitý a náročný rok.

20. výročie 17. novembra 1989, deň v ktorý si pripomíname jednu z mála chvíľ, kedy náš „holubičí“ národ vyšiel do ulíc a vybral si slobodu pred chorým režimom. Tieto udalosti, absurdnosť/obludnosť komunistickej éry a cenu slobody, ktorá nám dnes už príde taká samozrejmá, si pripomenie v Spomienkach na Absurditu 20.11. na Mariánskom námestí.

Rozbiehame ambiciózny projekt – Mladí do divadiel. Prvé predstavenie je už 2.11.2009 a bude záležať len na nás, mladých Žilinčanoch a na našom záujme, či využijeme túto možnosť a necháme sa uchvacovať životom a vášňou dosiek, ktoré znamenajú svet ešte mnohé mesiace a roky.

Na Vianoce chceme začať novú tradíciu – Punč pravicovej mládeže. Žilina bude môcť ochutnať náš tajný recept a pozorovať jeho prípravu priamo na Mariánskom námestí, v čase sviatkov.

No a od nového roka sa opäť smelo púšťame do príprav festivalu mladého žilinského umenia, ktorý sa tento rok stretol s veľmi pozitívnou odozvou – MladíVmeste. Naše plány ohľadom druhého ročníka sú ešte ambicióznejšie a festival sa určite rozrastie o nové scény, témy a interpretov.

Komunálna kampaň, do ktorej sa chceme pustiť plnou parou, bude v tomto školskom roku našou asi najväčšou skúškou. Verím, že úspešnou.

Tieto a mnohé ďalšie úlohy, ktoré nás čakajú vnímam ako krásnu výzvu, adekvátnu početnosti, energii a odhodlaniu nášho miestneho klubu a som presvedčený, že v našom súčasnom zložení sa s nimi popasujeme viac než úspešne, obohatení o nových členov, nové nápady do budúcnosti, nové skúsenosti a spomienky.

Týmto by som svoj úvodný príhovor uzavrel a už len azda – veľa šťastia a potešenia z našej spoločnej práce.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež