ODM
Občiansko-demokratická mládež sa hlási  k princípom individuálnej slobody a zodpovednosti vo všetkých sférach spoločenského života, predovšetkým vo sfére politickej a ekonomickej.

Skutočnosti, ktoré opisuje spis Gorila majú ďaleko od zodpovedného správania vo sfére politickej, ale najmä ekonomickej, čo by za predpokladu pravdivosti tohto dokumentu bolo v rozpore s našimi princípmi. Z tohto dôvodu sa Občiansko-demokratická mládež prikláňa k názoru, že táto kauza nemôže ostať nepovšimnutá a je nutné ju dôkladne vyšetriť a na základe výsledkov vyšetrovania prípadne vyvodiť trestno-právnu zodpovednosť.

Zároveň však chceme pripomenúť, že táto kauza sa netýka len jednej strany, či len strán ktoré boli v rokoch 2005 a 2006 vo vláde, ale aj najsilnejšej opozičnej strany ktorá sa snaží od tejto kauzy dištancovať hraním sa na mŕtveho chrobáka. Neustále zabúdanie na túto skutočnosť môže mať za následok povolebnú ústavnú väčšinu tejto strany, čo by podľa nášho názoru následne viedlo ku skutočnej katastrofe.

Občiansko-demokratická mládež sa taktiež dištancuje od protestov „Gorila“, pretože tieto protesty nemajú jednotný a racionálny odkaz a neponúkajú riešenie. Občiansko-demokratická mládež síce podporuje myšlienku vyjadrenia znepokojenia so súčasnou situáciou, no na druhej strane sa ostro dištancujeme od scestných postojov, ktoré počas týchto protestov nie sú ojedinelé. Výstup z týchto protestov je často iba extrémistický a populistický, čo súčasnú situáciu nijako nerieši. Občiansko-demokratická mládež sa nazdáva, že jediným skutočným riešením tejto situácie je účasť na marcových parlamentných voľbách, s využitím preferenčných hlasov

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež