Ján Bučkuliak

Žijeme v dobe, ktorá sa vyznačuje nablýskanými nákupnými centrami a enormne rýchlym životným štýlom. V tejto perspektíve nie je miesto pre chudobu a sociálnu závislosť. Zodpovednosť jednotlivca samého za seba a jeho vlastná iniciatíva sú hodnoty, ktoré vyznávame aj my. Ale čo v prípade takej citlivej oblasti, akou je rómska komunita na Slovensku? Nebránia nám zaužívané stereotypy v objektívnom pohľade na skutočnosť? Ako vnímajú mladí nastolené záležitosti a je vôľa riešiť otázky s tým súvisiace? Aj o tom bola tohtoročná Letná univerzita ODM, ktorá niesla názov Roma Minority: Issue of Youth Politics.

Od 16. do 21. augusta sa v priestoroch horského hotela Šachtička konalo už tradičné letné stretnutie ODM a jej partnerských organizácii z domova i zahraničia. Bezmála 50 mladých ľudí sa snažilo nastolenú citlivú tému zodpovedne uchopiť a zároveň porozumieť špecifickým problémom, ktoré sa k oblasti rómskej otázky viažu. Výber prednášajúcich ako aj sprievodných aktivít mal za cieľ v čo najväčšej možnej miere pokryť pálčivú problematiku, ktorú sme si nastolili. Samozrejme, nechýbal ani oddych a uvoľnenie, ktoré k letným akciám ODM neodmysliteľne patria.

Bohatý program odštartoval prednáškou Slavomír Kutas z ETP Slovensko. Predstavil nám organizáciu, ktorá prevádzkuje desiatky komunitných centier. Sústredil sa najmä na pozitívne príklady rómskej integrácie. Z jeho slov vyplynulo, že koncepčným a ystematickým prístupom dokážeme na lokálnej úrovni prevádzkovať životaschopné projekty, ktorých pozitívny efekt je naozaj nedozerný, hoc na titulky novín a správ sa určite nedostane.

Ďalším z prednášajúcich bol Martin Brňák z podprahového centra v Žiline. Jeho prednáška sa venovala možnostiam riešenia rómskej otázky na úrovni samosprávy. Poukázal na mnohé problémy, ktorým čelia samosprávy, no nezabudol spomenúť i mnohé chybné kroky, ktoré sprevádzali snahu riešiť rómsku problematiku.

Okruh odborníkov uzatvárali Tomáš Hrustič zo Slovenskej akadémie vied a Stano Daniel z Európskeho centra pre práva Rómov (European Roma Richts Centre) v Budapešti. Tomáš Hrustič, ako etnológ, zameral svoju prezentáciu nie len na históriu rómskych komunít na Slovensku, ale aj na súčasný stav a možnosti integrácie práve mladých rómskych aktivistov.

V minulosti ODM participovala na viacerých aktivitách NDI (National Democrat Institute), kde Hrustič tiež pôsobí. Ďalej sa prednášky venovali aj pohľadu na rómske komunity z perspektívy náboženstva. Stano Daniel, jediný Róm zo zúčastnených prednášajúcich, poňal svoju prednášku veľmi komplexne a snažil sa zhrnúť výsledky prednášok i jeho predrečníkov.

Poslucháči tak dostali plastický a ucelený pohľad na mnohé oblasti života i práce s rómskou menšinou. Zároveň mohli aspoň trošku nahliadnuť na nazeranie Rómov na určité spoločenské javy.

Tomáš Hrustič a Stano Daniel neskôr viedli aj poldňový workshop. Poslucháči, zaradení do viacerých skupín, mali riešiť praktické problémy, s ktorými sa stretávajú pracovníci rómskych komunitných centier, predstavitelia samospráv i samotní rómski aktivisti. Workshop bol o to živší, že riešenia, ktoré v daných oblastiach vypracovávali jednotlivé skupiny, sa potom prezentovali ako role-play aktivita. Takýmto spôsobom si účastníci na „vlastnej koži“ mohli zažiť praktické problémy, ktoré majú na stole denno-denne zainteresovaní pri riešení rómskej otázky.

Veľmi silným zážitkom pre participantov Letnej univerzity ODM bola i návšteva rómskej osady neďaleko Banskej Bystrice – Sásovej. Po katastrofálnych pomeroch v osadách, ktoré zažili niektorí už počas konferencie CEYCu na Spiši v júni tohto roka, bola toto naozaj príjemná zmena. Bývalý vajda nás srdečne privítal i uhostil. Zároveň sme mali možnosť s jednotlivými obyvateľmi živo diskutovať o problémoch, ktoré sme doteraz preberali len teoreticky.

Prijemnú atmosféru letnej univerzity dotvorilo aj premietanie filmu Martina Šulíka s názvom Cigáň. Snímka veľmi hodnoverne odráža pomery a situácie, v ktorých sa niektoré rómske komunity nachádzajú.

Jeden celý deň sa venoval aj tréningu účastníkov letnej univerzity. Jednalo sa o pokračovanie úspešnej aktivity Debatná liga ODM. 3 tréneri a rozhodcovia akademických debát z Debatnej asociácie Slovenska sa najprv venovali teoretickej príprave budúcich debatujúcich. Zaoberali sa výstavbou argumentu a správnou formuláciou názorov. Nadobudnuté teoretické vedomosti si potom mohli zúčastnení overiť v niekoľkých kolách akademických debát. Táto aktivita sa uskutočnila najmä preto, že podľa nás je dôležité nadobudnuté vedomosti vedieť podať aj ďalej a obhájiť svoj názor. Aj týmto spôsobom je možné podávať širokej verejnosti ucelené názory na špecifické témy, ktorým sme sa venovali.

V programe letnej univerzity našiel svoj priestor aj čas na oddych a relax. Príjemné prostredie hôr priam nabádalo na krátky výlet do Španej Doliny, či do okolitej prírody. K dispozícii bolo tiež relax centrum a priľahlé športoviská, kde sa mohli poslucháči Letnej univerzity ODM odreagovať po náročnom programe. Rozlúčkový večer nám spríjemnila miestna rómska kapela, a tak sme mali možnosť aj takýmto spôsobom načrieť do svojráznej rómskej kultúry.

Tohtoročnú letnú univerzitu hodnotím veľmi pozitívne. 6 dní práce, nových vedomostí i skúseností určite prispelo k formovaniu názorov mladých ľudí na tak zložitú otázku, akou tá rómska bezpochyby je. Som veľmi rád, že i zásluhou takejto akcie sa podarilo prispieť k búraniu bariér a stereotypov, ktoré vládnu najmä medzi majoritným obyvateľstvom.

A ODM-ka bola pri tom.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež