Ján Bučkuliak

V pondelok 11.7.2011 bol vo Viedni zvolený Juraj Antal za predsedu European Democrat Students (EDS). Stal sa tak prvým Slovákom v 50-ročnej histórii EDS, ktorý bude zastávať túto významnú funkciu.

Juraj Antal je od apríla 2008 zahraničným tajomníkom Občiansko-demokratickej mládeže (ODM). Od tohto času je aj aktívny v štruktúrach EDS. V lete 2009 bol vymenovaný za riaditeľa pre politiku a v roku 2010 bol zvolený za podpredsedu EDS. Na Slovensku sa venoval najmä zviditeľňovaniu problémov v Bielorusku a bol aj organizátorom protestu pred Bieloruskou ambasádou z januára tohto roku. Juraj zastupuje ODM aj v Rade mládeže Slovenska, kde pôsobí v predsedníctve.

EDS je jedna z najvplyvnejších medzinárodných študentských organizácií, založená 13. mája 1961 pod názvom The International of Christian-Democrat and Conservative Students. V súčasnosti je pridruženou študentskou organizáciou pri Európskej ľudovej strane (EPP). Má 37 členov z 32 krajín a celkovo reprezentuje 500 000 študentov a mladých ľudí. EDS organizuje v priemere 10 seminárov ročne, z ktorých najdôležitejšie sú Letná a Zimná univerzita. Vydáva štvrťročne The Bullseye, prinášajúci informácie o všetkých prebiehajúcich aktivitách, rovnako ako články na aktuálne celoeurópske témy.

Občiansko-demokratická mládež (ODM) je plným členom EDS od februára roku 2000. Za tento krátky čas si vybudovala povesť organizácie, ktorá aktívne prispieva k práci v medzinárodnej organizácii, berie na seba zodpovednosť za organizovanie seminárov aj kampaní a podieľa sa na riadení prostredníctvom zástupcov v predsedníctve. V roku 2002 sa bývalému predsedovi ODM Miroslavovi Lopatovi podarilo stať podpredsedom EDS. ODM v minulosti hostila na Slovensku Zimnú aj Letnú univerzitu EDS a takisto aj Council Meeting EDS. Medzi významné medzinárodné akcie, ktoré ODM organizuje patrí Letná univerzita slovensko-maďarského priateľstva Madarász a tiež konferencie Stredoeurópskej mládežníckej spolupráce – Central European Youth Cooperation. Z domácej politickej scény sú známe kampane Poďme vpravo, ZbohomFico a AntiFico, Pozor! Zlý prezident, Vlastnou hlavou, kultúrne aktivity Mladí do divadla a festival Mladí v meste. ODM je nezávislou pravicovou mládežníckou organizáciou a bola založená v roku 1991.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež