Katarína Takáčová
Druhým spoločným podujatím Stálej konferencie občianskeho inštitútu (SKOI) a Bratislavského klubu Občiansko-demokratickej mládeže (ODM BA) bola prednáška „Existuje spravodlivá sociálna politika?“ Konala sa vo štvrtok 16. októbra 2006 v Zichyho paláci v Bratislave. Pozvanie prijali Radovan Ďurana a Peter Tatár.

Radovan Ďurana svoju prezentáciu začal základnou otázkou. Schválne, viete si sami pre seba definovať, čo je to vôbec sociálny systém? Aké ciele má sociálny systém plniť? Čo je vlastne zmyslom existencie sociálneho systému financovaného z verejných zdrojov? Takmer žiadna definícia sociálneho systému v odbornej literatúre neexistuje. Keďže ani ciele nie sú definované, nemožno hodnotiť, či ich úspešne plní alebo nie. Ale kým štát platí, hlavne kým platí veľa, občania sú spokojní. V súčasnosti existuje 70 sociálnych platieb. Vyznať sa v takomto administratívne náročnom systéme nie je ľahké. Argument, že sa zvyšuje adresnosť sociálnej pomoci neobstojí – napríklad v roku 2005 dva typy pomoci nevyužil ani jeden občan. Možné riešenia tejto zložitej otázky podľa Inštitútu pre ekonomické a spoločenské štúdie nájdete na www.iness.sk .

Peter Tatár prezentoval koncepciu reformy sociálnej politiky podľa návrhu z pera Konzervatívneho inštitútu. Tá sa inšpirovala predovšetkým zmenami v Spojených štátoch, kde od 60. rokov približne rovnakým tempom rástli výdavky na sociálnu sféru, rovnako ako počet ľudí, ktorí uviazli v „záchrannej sieti“ štátu. V 90. rokoch sa tento stav zmenil. Kompetencie sa presunuli z úrovne centrálnej vlády až za nezamestnanými do ich domov. Cieľom tejto reformy bolo aj oživiť ľuďom pracovné návyky, ale hlavne vrátiť im pocit sebarealizácie, dôstojnosti a vlastnej hodnoty. Veľkú úlohu zohrali miestne komunitné združenia a mimovládky. Autormi tejto koncepcie reformy sú Michal Novota a Ondrej Dostál, viac sa dozviete na www.konzervativizmus.sk.

Na druhom klube SKOI a ODM zaznelo mnoho provokatívnych otázok, z ktorých viaceré ostali pre krátkosť času nezodpovedané. Preto dúfame, že v novom roku sa k sociálnej politike znova vrátime. V mene Miestneho klubu Občiansko-demokratickej mládeže v Bratislave by som rada poďakovala našim hosťom a partnerom zo SKOI.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež