ODM

Občiansko-demokratická mládeľ v ®iline vyzýva svojich spoluobčanov, aby neboli µahostajní k svojmu mestu a jeho budúcnosti. Komunálne voµby 2.decembra sú kµúčové, čo sa týka ďaląieho smerovania ®iliny. Je len na nás – voličoch, akú cestu zvolíme ®iline.

Občiansko-demokratická mládeľ v ®iline vyzýva svojich spoluobčanov, aby neboli µahostajní k svojmu mestu a jeho budúcnosti. Komunálne voµby 2.decembra sú kµúčové, čo sa týka ďaląieho smerovania ®iliny. Je len na nás – voličoch, akú cestu zvolíme ®iline.

V minulých rokoch presunul ątát na mestá a obce významný balík kompetencií a finančných prostriedkov. Od 2. decembra uľ nepôjde o nedostatok peňazí či právomocí. Pôjde iba o kvalitu a schopnosti primátora a poslancov.

Primátor a poslanci MZ v naąom mene rozhodujú o naąej budúcnosti. Mali by zodpovedne zastupova» záujmy ®ilinčanov a na to, aby to tak bolo, musia by» odrazom spoločnosti, ktorá v naąom meste ľije. Dajme svoj hlas µuďom, ktorí sú naąej dôvery hodní po odbornej, ale aj morálnej stránke.

®ilina nie je len mestom. Je nám miestom pre ľivot a pre mnohých z nás aj rodiskom. Voµme preto tých, ktorí sa k nej správajú s úctou a váľia si názor svojich susedov, aj keď s ním nemusia nutne súhlasi».

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež