Zahraničná komisia ODM

Občiansko-demokratická mládež berie na vedomie a rešpektuje jednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosovom. Veríme, že Kosovo sa bude plne riadiť Ahtsaariho plánom, ktorý predpokladá obmedzenú nezávislosť, medzinárodný dohľad Európskej únie, demokratické a multietnické Kosovo, ochranu práv menšín, kultúrnych a historických pamiatok.
Vítame zhodu Rady pre všeobecné záležitosti a vnútorné vzťahy (GAERC) pri spoločnom postupe v otázke Kosova. V súčasnosti ODM vníma vývoj situácie v Kosove a v regióne ako oslabenie stability Balkánu. Súhlasíme s vyhlásením Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky, že „SR sa vždy zasadzovala za riešenie statusu Kosova dohodou, s rozhodujúcou úlohou Bezpečnostnej rady OSN, vychádzajúc z princípov Kontaktnej skupiny, odobrených OSN. Pokračovanie v status quo však tiež nebolo riešením, ako to uznalo celé medzinárodné spoločenstvo.“ Dúfame, že Srbsko bude aj naďalej pokračovať v dialógu smerujúcemu k jeho členstvu v EÚ. Pokračovanie integračného procesu považujeme za kľúčové pre vyriešenie otázky západného Balkánu. Naliehame však, na čo najskoršiu vzájomnú dohodu v tejto agende, vzhľadom k tomu, že jednostranne vyhlásené Kosovo môže byť negatívnym príkladom v iných krajinách. Akceptácia nezávislého Kosova môže byť vzorom pre separatistické skupiny práve dnes, v dobách strhávania bariér a vytvára precedens pre násilné riešenia k dosiahnutiu politických cieľov. Z budúceho prijatia Srbska do EÚ budú profitovať všetci obyvatelia, vrátane kosovských Albáncov. ODM bude sledovať ďalší postup a vyjadrenia medzinárodného spoločenstva, ako aj najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež