Peter Kalčevský

Vážený pán primátor,

nikdy sme sa netajili nespokojnosťou s Vašou osobou ako primátorom nášho mesta. So strachom a sklamaním, že primátorská stolička pripadla Vám, sme sledovali Vaše konanie vo funkcii primátora. Nesklamali ste nás a po chvíli úradovania ste začali okolo seba víriť hladinu mediálneho záujmu kauzami ohľadom predraženého prenájmu auta za peniaze daňových poplatníkov mesta alebo vysokými odmenami pre Vás a pána Kazíka. Patrí Vám však aj zásluha v oblasti obnovenia trolejbusovej a normalizácii autobusovej dopravy v meste, či koniec „nekonečnej“ rekonštrukcie radnice.

Všetky doterajšie kroky však pretromfne predaj pozemkov a stavba nových, moderných budov v centre mesta. Medzi ne patrí aj hotel SNP, okolo ktorého sa rozpútal boj medzi občanmi a zastupiteľstvom. Chápeme, že chcete z Banskej Bystrice vybudovať vyspelé a moderné mesto, kde sa spája do určitej miery historické a moderné.

Naša iniciatíva vychádza z domnienky o veľkej zaneprázdnenosti Vás a niektorých mestských poslancov, pretože si nevšímate značnú časť občanov, ktorým sa výber miesta výstavby hotela SNP nepozdáva a nesúhlasia s ním.

Rozhodli sme sa uľahčiť Vám a poslancom, ktorí podporujú výstavbu hotela v centre mesta, mestskej pamiatkovej rezervácii, výber miest pre iné stavby do budúcnosti. Prikladáme preto mapu mesta, na ktorej sú vyznačené všetky parcely v meste, po ktorých by sa ešte dalo „skočiť“ ako po slušnom kuse pozemku za slušné peniaze. Podotýkame, že všetko sú to parcely vysoko lukratívne a nepochybne zaujímavé. Zaručujeme minimálne takú mieru nespokojnosti občanov pri výstavbe, aká je teraz okolo hotela SNP. K mape prikladáme aj zoznam možných stavieb, ktoré by sa na vyznačených parcelách mohli postaviť.

Myslíme si, že sme takto splnili všetky Vaše podmienky na výber plôch pre akúkoľvek stavbu. Želáme Vám preto príjemný výber.

V tomto texte nájdete popis všetkých nami vyznačených parciel na priloženej mape, kde uvádzame čo by sa mohlo, v ktorej časti postaviť. Pri rozhodovaní vhodnosti budov sme vychádzali z už doteraz známych skutočností, za ktoré ste sa vy a niektorí poslanci postavili ako vhodné stavby v centre mesta.

1. Námestie SNP
• nepochybne najlukratívnejšia časť
• nachádza sa priamo v srdci mestskej pamiatkovej rezervácie
• mohlo by tu stáť ďalšie obchodno-zábavné centrum z množstvom priestoru na efektívne trávenie voľného času

2. park pod Múzeom SNP
• veľká voľná plocha blízko centra a hlavných dopravných uzlov
• v tomto prípade sa prikláňame k už v minulosti prezentovanému návrhu stavby športového centra
• naším doplnkom je aj kongresové centrum a nepochybne parkovacie plochy

3. Mestský park
• má taktiež veľmi dobrú polohu
• na tejto ploche si vieme jednoznačne predstaviť niekoľko poschodový parkovací dom, nadzemný aj podzemný. Vidíme to ako definitívne riešenie problému parkovania v meste

4. parčík pod Štátnou operou
• ideálna plocha pre polyfunkčnú budovu na akýkoľvek účel
• vhodné sa nám zdajú aj luxusné byty, ktoré by mali byť umiestnené v najvyšších poschodiach takejto budovy

5. výstavný areál pre Europa Culture Center a Hotelom Lux
• v týchto priestoroch by sme odporúčali ponechať trend výstaviska, navrhujeme ale postaviť ho ako trvalú výstavnú budovu, čím megalomanskejšia stavba, tým lepšie
• určite by mala budova slúžiť aj pre konanie iných akcií ako výstav, je nutné aby bola minimálne trojposchodová

za členov Občiansko-demokratickej mládeže
Peter Kalčevský a Martin Tokár
Miestny klub ODM Banská Bystrica

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež