ODM
Rada mládeže Slovenska (RMS) hľadá mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky, ktorý bude reprezentovať mladých ľudí na Valnom zhromaždení OSN.
Rada mládeže Slovenska teraz ponúka jednému mladému človeku možnosť posadiť sa za okrúhly stôl s celosvetovou diplomatickou špičkou. V spolupráci s Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom zahraničných vecí SR, otvárame v tomto roku už po tretí krát výberový proces do programu mládežníckeho delegáta Slovenskej republiky.
Na základe podmienok zverejnených na stránke www.mladez.sk/mladiosn sa úspešný kandidát zúčastní jesenného Valného zhromaždenia OSN (VZ OSN) v New Yorku, kde bude obhajovať záujmy mladých ľudí na Slovensku.
Otázkam, potrebám a problémom, ktorým mladí ľudia aktuálne čelia sa venuje samostatné zasadnutie VZ OSN (Tretí výbor), v rámci ktorého každý z delegátov prostredníctvom vlastného prejavu informuje o tých najpodstatnejších v rámci svojej krajiny. „Práca delegáta je náročná a zmysluplná. Vtedy totiž musíš presvedčiť ľudí, že stojí za to podporovať mladých, že je dôležité zapájať ich do riešení problémov a rozhodnutí aj na najvyššej úrovni“, hovorí Michal Onderčo, mládežnícky delegát SR v roku 2008 a dodáva, „preto má podľa mňa program ako tento význam.“
Medzi konkrétne aktivity mládežníckeho delegáta patrí aj účasť na zasadnutiach ďalších výborov, tematické stretnutia, prednášky a rozhovory s  predstaviteľmi OSN či pripomienkovanie dokumentov, týkajúcich sa mládeže.
Predpokladom úspešného kandidáta je zvládnutie dvojkolového výberu, ktoré zahŕňa splnenie formálnych kritérií, napísanie odbornej eseje a absolvovanie ústneho pohovoru. Výberový proces potrvá do 31. marca.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež