NG, ODM, KDMS

Vážený pán predseda vlády SR,

dovoľte nám, aby sme touto cestou vyjadrili veľké rozčarovanie nad Vašimi výrokmi na adresu odsúdeného palestínskeho lekára a bulharských zdravotných sestier, ktoré odzneli počas Vašej návštevy v Líbyi.

Pre nás, mladých ľudí je absolútne neakceptovateľné, aby predseda vlády krajiny, ktorej sme občanmi a zároveň predseda vlády členskej krajiny Európskej únie otvorene stál na strane diktátorského režimu, ktorý podporuje terorizmus.

Oficiálna politika EÚ v prípade odsúdeného lekára a zdravotných sestier jasne konštatovala, v bode C. prijatého uznesenia EP, že „existujú závažné dôkazy o tom, že obžalovaných vo väzení mučili s cieľom získať od nich nepravdivé priznania; a keďže očividne bolo porušených aj množstvo iných práv obžalovaných“. Ďalej v bode D. sa uvádza, že „medzinárodne uznávaní odborníci na HIV/AIDS na základe požiadavky líbyjských orgánov v roku 2003 uverejnili správu, v ktorej dospeli k jednoznačnému záveru, že vírus HIV sa rozšíril v dôsledku infekcie, ktorá v nemocnici vypukla ešte pred príchodom obžalovaných do Líbye; keďže nedávno zverejnené dokumenty poskytujú presvedčivé vedecké dôkazy o pôvode a čase vypuknutia infekcie v Benghází“, a že „všetky tieto presvedčivé dôkazy o nevine obžalovaných zostali bez povšimnutia a žiadne z nich sa nevzali do úvahy. “ (Uznesenie EP z 18.1.2007)

Vážený pán predseda vlády SR,

prečo ste aj Vy vo svojich vyjadreniach nezobrali do úvahy oficiálne stanovisko Európskeho parlamentu? Prečo ste aj Vy všetky presvedčivé dôkazy, postavené na jasných vedeckých a odborných podkladoch o nevine obžalovaných, nechali bez povšimnutia a žiadne z nich ste pri svojich vyjadreniach nezobrali do úvahy?

Zároveň si však, vážený pán predseda vlády myslíme, že základom zahraničnej politiky Slovenskej republiky, ktorú oficiálne reprezentujete, by nemali byť výhradne ekonomické záujmy SR, alebo len záujmy niektorých lobistických skupín. Mal by v nej silno akcentovať aj rozmer presadzovania a ochrany ľudských práv a slobôd a rozvoj humanity tak, ako je to charakteristické pre celú západnú civilizáciu.

Vážený pán predseda vlády SR,

Vašimi vyjadreniami ste sa jednostranne prihlásili k rozsudku líbyjských súdov a označením lekára a sestier za „páchateľov“ ste ich priamo uznali za vinných. Preto si dovoľujeme považovať Vaše vyjadrenia za neprijateľné, škandalózne a hanebné.
Žiadame Vás aj touto cestou, aby ste sa verejne ospravedlnili rodinám všetkých odsúdených, ktorým v tomto prípade hrozí trest smrti.

S pozdravom,

Za Združenie mládeže SDKÚ-DS – Nová Generácia

Peter Markovič
predseda
poslanec NR SR

Za Občiansko-demokratickú mládež Slovenska

Marián Klemon
predseda

Za Kresťanskodemokratickú mládež Slovenska

Mária Majdová
predsedníčka

Za Mládežnícku organizáciu SMK

Peter Nagy
predseda

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež