Tento týždeň sa konal medzinárodný dialóg o súčasnom stave vysokých škôl na Slovensku a v Nemecku organizovaný nadáciou Hannsa Seidela.

Prvý večer sa niesol v znamení spoločnej večere, kde si mohli zástupcovia ODM, KDMS a RCDS vypočuť otvárací príhovor od Doktora Markusa Ehma, riaditeľa HSS pre Strednú Európu. Nasledovalo predstavenie jednotlivých mládežníckych organizácii, po ktorom sa k nám pripojili aj europoslanec za Európsku ľudovú Stranu (EPP), Vladimír Bilčík a korešpondent RTVS z Berlína, Tibor Macák. Vo svojich prejavoch zdôraznili dôležitosť rozvíjania medzinárodných vzťahov, hlavne v čase vojny na Ukrajine, ako aj potreby modernizácie vysokého školstva. 

Počas nasledujúceho dňa sme sa zúčastnili stretnutia za okrúhlym stolom, kde sme mali možnosť priblížiť súčasnú situáciu na vysokých školách, ako aj ich výzvy. Jednou zo spomenutých výziev, ktorej Slovensko dlhodobo čelí, bol problém “Brain-Drain”, v dôsledku ktorého študenti nie len opúšťajú našu krajinu vo veľkých počtoch, ale sa takmer vôbec neplánujú vrátiť naspäť. Ako jedno z možných riešení sme uviedli príklad štipendií pre maturantov, ktoré Ministerstvo školstva nedávno predstavilo. Má slúžiť na to, aby boli študenti finančne motivovaní ostať doma. Druhým dychom sme však dodali, že takéto opatrenie nerieši príčinu problému, nakoľko študentov od návratu na Slovensko odradzujú aj rôzne iné dôvody. Od korupcie, cez nízke platy, až po nedostatok atraktívnych pracovných ponúk. 

Zo strany našich partnerov RCDS sme sa napríklad dozvedeli, že bežný študent má počas štúdia v Nemecku v porovnaní so Slovenskom oveľa viac príležitostí sa politicky angažovať práve na vysokých školách, nakoľko akademická pôda u nás je striktne apolitická. Neskôr, keď si vypočuli od zastupiteľov Školskej rady Vysokých Škôl, za akých protestov bola novoprijatá novela vysokých škôl presadená, boli veľmi prekvapení. Mnohokrát bola neadekvátne odkomunikovaná priamo rektormi a následne nesprávne interpretovaná, čo viedlo k spomínaným protestom. Na záver sme sa však všetky tri subjekty zhodli na tom, že len cez otvorené školstvo môže Slovensko produkovať kvalitných absolventov a tým zvýšiť svoju konkurencieschopnosť. 

Týmto by sme sa chceli zároveň poďakovať Hanns Seidel Stiftung za usporiadanie toho hodnotného podujatia, kde sme si mohli medzi sebou vymeniť postrehy a získať lepšiu predstavu, ako fungujú vysoké školy v Nemecku. Tešíme na ďalšiu spoluprácu!

Fotkyfb-share-icon