Ján Bučkuliak

Madarász ako súčasť európskej skladačky Dvanásty ročník letnej univerzity slovensko-maďarského priateľstva Madarász 2010 niesol podtitul „Living Together in Diverse Societies“. Tejto téme sme sa venovali počas celého letného obdobia. Naše snaženie zlepšovať pohľad na spolunažívanie národov na oboch stranách Dunaja sme najprv odštartovali na veľkom medzinárodnom fóre. Mali sme tú česť po prvýkrát v histórii ODM organizovať letnú univerzitu European Democrat Students (EDS) (http://eds-su.odm.sk/). V príjemnom prostredí mesta Žilina sa viac ako 110 účastníkov z celej Európy a Izraela oboznamovalo s veľmi dôležitým aspektom vzájomného spolunažívania. Pred očami mladých Európanov sme jasne vyjadrili náš postoj, že tieň na slovensko-maďarské vzťahy vrhajú najmä nezodpovední politici v snahe o čo najväčší zisk. Ľudia našich oboch štátov vzájomnú nevraživosť nepociťujú. Sme presvedčení, že aj vďaka tomuto podujatiu sa nazeranie mladých ľudí v Európe na slovensko-maďarské vzťahy zmenilo k lepšiemu.

Našu tému sme ďalej rozvíjali na už tradičnej Letnej univerzite slovensko-maďarského priateľstva Madarász 2010. Priateľské stretnutie mladých ľudí z nášho európskeho regiónu tento rok hostila Zemplínska šírava. Bezmála 60 mladých ľudí malo možnosť v neformálnej atmosfére načerpať nové informácie a utužiť vzájomné vzťahy. Tolerancia a vzájomné rešpektovanie rôznych národov vychádza práve z osobného spoznávania ľudí. Medzinárodná letná univerzita práve takúto možnosť prináša. Veľmi nás teší, že našu snahu na poli zlepšovania slovensko-maďarských vzťahov si všimli aj v Nemecku, Kreisau-Initiative Berlin. Iniciatíva, ktorá sa už od roku 1989 zaoberá zlepšovaním nemecko-poľských vzťahov by rada pridala aj slovensko-maďarský aspekt. Ako partnerov pre tento zámer si vybrali práve ODM. Leto venované zlepšovaniu slovensko-maďarských vzťahov sme zavŕšili účasťou členov ODM na Balatone, kde sa konala medzinárodná letná univerzita našich južných partnerov z Fidesz Youth.

Program

Aj tento rok sme sa citlivo snažili nájsť balans medzi formálnou časťou podujatia i tou menej vážnou. Mladí ľudia sú špecifická skupina poslucháčov, ktorú treba zaujať a nadchnúť pre správnu vec. Z hodnotení samotných účastníkov si myslíme, že sa nám to tento rok podarilo. Formálnu časť programu otvoril Jozef Viskupič, poslanec NR SR. Slušnosť verzus politika – morálka vo verejnom živote, občiansky život. To boli témy, ktorým sa venoval. Základné pravidlo etiky a morálky pomáha aj pri vytváraní dobrých susedských vzťahov v medzinárodnej politike. Nevynechal ani aspekt občianskej spoločnosti a jej participácie v rozhodovacom procese.

Ďalším bodom programu bola jedinečná videokonferencia z Prahy. Marián Nič, odborník na politický marketing a bývalý člen vedenia ODM ako i Mladých konzervatívcov, nás oboznámil z formami prezentácie verejne aktívnych ľudí v internetovom priestore. Pútavou formou účastníci prešli celou históriou ovplyvňovania vecí verejných internetom. Príklady z viacerých krajín a dobové ilustrácie dotvárali komplexný pohľad na danú problematiku.

Zo svojím príhovorom vystúpil aj predseda EDS, Bence Bauer. Jeho témou bolo „Mladí v regióne – participácia mládežníckych organizácií na zlepšovaní medzinárodných vzťahov“. Pripomenul, akú dôležitú úlohu hrajú aktívni, mladí ľudia vo verejnom živote. pomenul aj dlhoročnú spoluprácu ODM a Fidesz Youth, ktorá je tým najlepším príkladom, ako prispieť k zlepšovaniu slovensko-maďarských vzťahov. Tiež vyjadril presvedčenie, že mladí ľudia musia prebrať zodpovednosť za svoje obe krajiny. Túto úlohu je potrebné prijať s plnou vážnosťou a nasadením.

Počas podujatia nás navštívil aj predseda združenia Feman, pán Eduard Buraš. Prihovoril sa účastníkom počas obeda i pri následnej diskusii.

Večerný program patril premietaniu filmu The Soviet Story. Príbeh hrôz komunizmu, ktorý zasiahol všetky krajiny nášho regiónu, je stále živý a má čo povedať i dnešnému mladému človeku. Po zhliadnutí snímky sa medzi divákmi spontánne rozpútala diskusia.

 Oddych

 Letná univerzita Madarász 2010 bola aj o oddychu. Po napätom období, ktoré bolo poznačené najmä predvolebnými zápasmi, mali účastníci možnosť zrelaxovať. Najprv si mohli zmerať sily a predviesť svoje zručnosti na motokárovej dráhe. Odvážnejší si zahrali paintball.

Možnosť vodných športov sa dala na Šírave tiež v plnej miere využiť. Večerný život počas celej letnej univerzity ako i výborná miestna kuchyňa museli spoločne uspokojiť aj tých najväčších „fajnšmekrov“.

Zhodnotenie

Letná univerzita mala zriadenú webovú stránku http://letna-univerzita.odm.sk/, ktorá bola v slovenskej aj anglickej jazykovej mutácii. Aktívne sme ju prezentovali aj na sociálnej sieti Facebook. Vydali sme aj maličkú brožúru k podujatiu, ktorá sa rozdávala na mieste ako aj hodnotiacu brožúrku. Letná univerzita je platforma, ktorá dokázala združiť mladých ľudí z rôznych kútov Európy na jedno miesto. Z hodnotení účastníkov po podujatí sme presvedčení, že tento formát podujatí má svoje miesto. Tradíciu Letnej univerzity slovensko-maďarského priateľstva Madarász budeme i naďalej rozvíjať. Už teraz sa tešíme na 13. ročník podujatia.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež