Juraj Antal, predseda zahraničnej sekcie

V dňoch 29. septembra až 3. októbra sa predseda zahraničnej sekcie ODM a podpredseda EDS pre externú reprezentáciu Juraj Antal, zúčastnil podujatia s názvom Civic Academy organizovanou Inštitútom Lecha Walesy a podporovaného Ministerstvom zahraničných vecí Poľskej republiky. 30. ročné výročie hnutia, ktoré naštartovalo pád komunizmu v strednej a východnej Európe bolo časom spomienok, diskusií, ako aj správnym miestom na zamyslenie sa o budúcnosti Solidarnošči v Európe 21. storočia.

Priatelia a partneri z EDS, ako šéfredaktorka časopisu Bullseye, Sandra Falkowska a delegát MK Česká Republika, Martin Halada ako aj Tornike Choniashvili z našej partnerskej organizácie Graali z Gruzínska, boli tiež prítomní. Otvoril ho bývalý prezident Lech Walesa, ale prišli aj bývalí prezidenti Rumunska, Bulharska a Bieloruska Emil Constantinescu, Zhelyu Zhelev a Stanislav Shushkevich. Francis Fukuyama, autor mnohých publikácii, filozof a profesor na Johns Hopkins University vo Washingtone prijal pozvanie, aby sa zamýšľal nad budúcnosťou Solidarnošči. Zoznam panelistov dopĺňali pracovníci neziskových organizácii, alebo profesori politológie z Poľska a zahraničia.

V úvodnom paneli vo štvrtok doobeda prvý nekomunistický premiér Poľska Tadeusz Mazowiczki hovoril o zakladaní Solidarnošči. Hovoril o potrebe zastrešiť toto robotnícke hnutie aj hlbšími myšlienkami, ktorému prišli na pomoc on a iní intelektuáli z Varšavy.

Bývalý premiér tiež povedal, že vidí mnohé časti Solidarnošči roztrieštené po celej Európe. Ako príklad uviedol Kohézny fond, ktorý si myslí je priamym výsledkom hnutia z 80. rokov. Profesori politológie sa pridávali do diskusie o faktoroch, ktoré položili komunizmus v Poľsku a všetci sa zhodli na kľúčovom bode – návšteve pápeža Jána Pavla II. vo svojej rodnej krajine v roku 1979.

Druhý „prezidentský“ panel sa skladal z bývalých prezidentov Poľska (Lech Walesa), Rumunska (Emil Constantinescu), Bulharska (Zhelyu Zalev) ako aj Bieloruska (Stanislav Shushkievich). Prezidenti sa spoločne zamýšľali nad vplyvom poľskej Solidarnošči na okolité krajiny v socialistickom tábore, ako aj na implikácie po nežnej (s výnimkou Rumunska) revolúcii. Prezident Constantinescu povedal, že chcel z Rumunska vybudovať štát založený na ideáloch kresťanskej demokracie a modelovaný podľa Solidarnošči. Štvrtkové popoludnie patrilo panelovej diskusii s jedným účastníkom – Francisom Fukuyamom, autorom mnohých publikácii, filozofom a profesorom na Johns Hopkins University vo Washingtone D.C. Témou bola budúcnosť Solidarnošči a profesor Fukuyama dokázal stimulovať a zaujať publikum natoľko, že to sa chcelo pýtať, no dovolené bolo len moderátorom. V jeho pohľade sa tradičný systém veľkého sociálneho štátu západoeurópskeho štýlu musí zmiešať s americkým, privatizovaným sociálnym cítením. Fukuyama dodal, že touto cestou sa asi bude musieť svet vydať a parafrázoval tým Lecha Walesu z úvodných slov konferencie, kde exprezident naznačil, že súčasný systém kapitalizmu nepretrvá do budúcnosti. Profesor Fukuyama sčasti súhlasil s touto myšlienkou, aj keď si nebol istý, či nadnárodná superbyrokracia je tou správnou odpoveďou na budovanie kapitalizmu, ktorý nezabúda na tých slabších a tých, čo potrebujú našu pomoc.

Piatok pokračoval celodennou konferenciou „Solidarnošč s Kubou“, kde vystúpila rada kubánskych disidentov, španielsky diplomat a pracovníčky nevládnych organizácii. Človek v Tísni prezentoval ústami Malvíny Krausz Hladkej svoju prácu s rodinami politických väzňov a podporou disentu na Kube. Poobedie pokračovalo prehliadkou Gdaňských lodeníc, kde sa toto historické hnutie sformovalo. Záverom podujatia bola večera s viceprimátorom mesta Gdaňsk.

 ODM vyslovuje úprimnú vďaku organizátorom z Inštitútu Lecha Walesy a štedrej podpore Poľského Ministerstva zahraničných vecí ako aj lektorom, prednášateľom za zorganizovanie a vytvorenie platformy na výmenu názorov a dobrých skúseností.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež