Tomáš Meravý 
Ivan Mikloš, bývalý minister financií, zavítal na pôdu Ekonomickej univerzity v Bratislave, aby diskutoval so študentmi o slovenskej ekonomike. Medzi politikmi je Ivan Mikloš častým a pravdepodobne aj najobľúbenejším hosť Ekonomickej univerzity – a zároveň jej najznámejším absolventom. Prednášku s diskusiou na tému „Napodobíme Írsko, alebo zostaneme priemerom?“ zorganizoval Študentský parlament Obchodnej fakulty a ODM.

V úvode svojej prednášky Ivan Mikloš zdôraznil význam reforiem pre vysoký, trvalo udržateľný ekonomický rast, ktorý je základným predpokladom pre rast reálnych miezd a životnej úrovne. Najvýznamnejšími opatreniami v tomto smere boli podľa jeho slov daňová reforma a spružnenie zákonníka práce.

Hlavnou témou prednášky bola flexibilita pracovného trhu, ktorá je podľa neho ohrozená vládnou novelou zákonníka práce. Svoje obavy z pripravovanej novely zdôvodnil Ivan Mikloš tým, že nepružný trh práce vedie k vyššej nezamestnanosti. Podľa I. Mikloša neobstoja argumenty súčasnej vlády o tom, že ňou navrhované zmeny sú „štandardné a európske“, pretože žiaden štandardný európsky model trhu práce neexistuje. V Európskej únii údajne existujú minimálne štyri hospodárske modely: anglosaský, škandinávsky, kontinentálny európsky a stredomorský. Kým krajiny, uplatňujúce flexibilný anglosaský model, dosahujú vysoký ekonomický rast a pokles nezamestnanosti, krajiny s nepružným trhom práce, akými sú Francúzsko a Nemecko, stagnujú a trpia vysokou nezamestnanosťou. Dokonca aj vládou propagovaný škandinávsky model sa z hľadiska trhu práce zaraďuje medzi liberálne.
Mikloš kritizoval aj vládny zámer zdvíhať minimálnu mzdu na úroveň 60% priemernej mzdy. V prípade, že bude toto opatrenie prijaté, môže to viesť k zníženiu zamestnanosti. Počet ľudí, ktorí zarábajú menej ako 60% priemernej mzdy, dosahuje pol milióna.

V diskusii sa Ivan Mikloš nevyhol otázke zahraničných ciest Roberta Fica. Premiér vraj urobil najväčšiu hanbu sebe a svojej krajine vtedy, keď na kubánskej ambasáde oslavoval výročie komunistickej revolúcie.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež