Petra Konáriková

ODM bola hostiteľom 5. ročníka Stredoeurópskej konferencie mládeže (Central European Youth Conference), ktorá niesla názov „Spoločná politika EÚ voči rómskej menišine“. Od 16. do 19. júna sa v Spišskej Kapitule stretli členovia mládežníckych organizácií krajín V4 a Európy, kde bol pre nich pripravený bohatý program.

Program sa začal vo štvrtok vo večerných hodinách úvodnými prejavmi predsedu ODM, Jána Bučkuliaka a zahraničného sekretára Juraja Antala. Následne pokračoval v neformálnom duchu. V piatok už od rána prebiehali workshopy a prednášky s hosťami z organizácie Člověk v tísni Slovensko. V rámci interaktívneho workshopu si účastníci zahrali situáciu, v ktorej bolirómskymi deťmi vstupujúcimi do školského systému a pasujúcimi sa s problémami, ktoré ich počas štúdia stretávajú.

Kým časť účastníkov absolvovala workshopy, druhá navštívila starostu Spišského Hrhova Vladimíra Ledeckého a komunitné centrá v Rudňanoch a Roškovciach, ktoré sa zameriavajú na zamestnanosť a vzdelanosť Rómov. Obidve komunitné centrá sa nachádzajú v rómskych osadách, čo bolo pre všetkých silným zážitkom. Pracovníčky týchto centier sa zaoberajú doplňujúcim vzdelaním a inými aktivitami pre rómske deti, ktoré by im v budúcnosti mohli pomôcť pri hľadaní zamestnania. V súčasnosti je však nezamestnanosť ľudí žijúcich v týchto osadách takmer 100%. Pomôcť znížiť toto percento sa snaží aj starosta Spišského Hrhova Vladimír Ledecký, ktorý v sociálnom podniku vo svojej obci zamestnáva aj Rómov.

 Večer pokračoval prednáškou Tomáša Hrustiča (NDI) z Etnologického inštitútu Slovenskej akadémie viet, ktorý sa venuje rómskej problematike ako aj práci s mladými rómskymi aktivistami.

Sprievodným programom v sobotu bola prednáška a diskusia s Alexandrom Mušinkom, vysokoškolským pedagógom Prešovskej univerzity, ktorý v rámci svojho antropologického a sociologického výskumu žil 5 rokov v rómskej osade a o svoje zážitky a výsledky výskumu sa podelil s účastníkmi. Po prednáške nasledovala oficiálna časť v podobe výročného stretnutia Stredoeurópskej konferencie mládeže. Martin Halda (Mladí Konzervativci) zo susedných Čiech bol zvolený za jej predsedu a Adrian Korbiel (Aktions Gemeinschaf) z Rakúska za zahraničného sekretára.

Bodkou na záver konferencie bola návšteva Spišského hradu v spojení s ľahkou turistikou.

ODM ďakuje partnerom Visegrad Fund, Hanns Seidel Stiftung, FEMAN (Slovensko – Európska kultúrna spoločnosť) a Člověk v tísni Slovakia za to, že umožnili organizáciu Stredoeurópskej konferencie mládeže v Spišskom Podhradí.

V neposlednom rade ďakujeme kolegom z mládežníckych organizácií za účasť a návštevu a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež