Na konci roku 2011 sa podarila obroda aj v miestnom klube Nitra, kde sa začínajú aktivizovať mladí ľudia v rôznych projektoch. Ich prvým projektom sa stala osveta v oblasti volieb s názvom „Aj ty si občan. Vieš o tom?“ Jeho zámerom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o veci verejné formou prednášok a diskusií. Prvá beseda sa uskutočnila na Piaristickom gymnáziu v Nitre so študentmi 4. ročníka. Najskôr prebiehala prezentácia, ktorá oboznamovala študentov s demokraciou a jej princípmi. Následne sa prešlo k voľbám, presnejšie k volebnému procesu, typu volieb a ich dôležitosť pre chod spoločnosti. Opomenuli sa aj problémy súvisiace s voľbami a neochota a nechuť občanov o veci verejné. Na záver sa vyzdvihla potreba volieb a apel zúčastňovať sa na nich. Po prezentácii bola naplánovaná krátka diskusia pre potrebu doplnenia informácii pre študentov. Nakoniec sa diskusia výrazne predĺžila pre veľkú aktivitu študentov a ich záujem o spoločenské problémy. Diskutovalo sa o type volieb, o rôznych nápadoch ako vylepšiť dnešný volebný systém, ale aj celkovo ten politický. Plynule sa prechádzalo k aktuálnym spoločenským problémom ako sú napr. občianske protesty. Taktiež sa riešila ekonomická problematika, či široké spektrum sociálnych otázok. Diskusia sa skončila s otvoreným koncom po hodine a pol.  Ohlasy zo strany školy a hlavne študentov boli veľmi pozitívne, čo potvrdilo správnosť takejto občianskej iniciatívy.

Marcel Marcišiak

 

V stredu 29. februára  2012 sme na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Nitre zorganizovali v poradí už druhú prednášku na tému: „Aj ty si občan! Vieš o tom?“ Cieľom našej stredajšej prezentácie bolo opäť vytvoriť dialóg medzi nami (prezentujúcimi) a tohtoročnými maturantami a vzbudiť u nich záujem o verejné záležitosti. A samozrejme, keďže je pred voľbami, sme sa snažili vyzdvihnúť, aké je dôležité sa volieb zúčastniť.    Našťastie sme dosť zavčasu pochopili, že žiakov z Gymnázia Cyrila a Metoda o dôležitosti volieb presviedčať nemusíme. Naša prezentácia bola vlastne len formalitou. Hneď po pár minútach sme sa začali rozprávať o konkrétnych spoločenských problémoch. Spomenuli sme druhy volebných systémov, a padli aj nápady na vylepšenie inštitútu referenda. Neobišli sme ani pád vlády, štrajk lekárov, či neutíchajúce občianske protesty. Celá prednáška trvala približne hodinu a pol a ubehla neskutočne rýchlo. To nás len utvrdilo, že podobné akcie nie sú zbytočné. Záujem medzi mladými ľuďmi o veci verejné tu je. Preto bude potrebné organizovať takéto diskusie aj naďalej.   

 

Filip Pavčík

ajtysibcanvoting aj ty si obcan (2)  ajtysiobcan (3) ajtysiobcan (2) ajtysiobcan1 ajtysiobcan

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež