Občianska iniciatíva

Uznávame, že súčasná vláda vzišla z demokratických volieb a dostala dôveru demokraticky zvolenej Národnej rady. Napriek tomu chceme dať jasne najavo svoj dôrazný nesúhlas s metódami a praktikami jej vládnutia, ako aj s jej politikou, ktorá prekračuje hranice demokratického mandátu akejkoľvek vlády.

Stále viac občanov si začína uvedomovať, že vláda Roberta Fica poškodzuje ich záujmy, a to najmä tým, že:
• návrhmi viacerých zákonov ohrozuje základné ľudské práva a slobody a demontuje piliere právneho štátu,
• polícia a prokuratúra sa stávajú nástrojom vlády pri terorizovaní a škandalizovaní slušných občanov a naopak, rasisticky a národnostne motivované činy sú často kvalifikované len ako priestupky,
• pohŕda vôľou občanov, prejavenou v petíciách,
• neustálymi útokmi na zdravotné poisťovne ohrozuje systém zdravotnej starostlivosti,
• útočí na slobodu slova a médiá,
• prispieva k eskalácii napätia v maďarsko–slovenských vzťahoch,
• vyhlásila vojnu druhému dôchodkovému pilieru, čo môže viesť k destabilizácií celého systému a škodám pre všetkých, ktorí sa do neho zapojili,
• kupuje si podporu občanov nesystémovými plošnými „darčekmi“, čím zneužíva peniaze všetkých občanov na svoju propagáciu,
• nezodpovedným zasahovaním do trhového prostredia ohrozuje hospodársky rast a rozvoj Slovenska,
• zneužívaním súkromných a dôverných informácií škandalizuje podnikateľov a snaží sa z nich vytvoriť obraz nepriateľa spoločnosti
• poškodzuje dobrý obraz Slovenska v zahraničí priateľskými vzťahmi s totalitnými a nedemokratickými režimami (Kuba, Bielorusko, Líbya, Čína).

Všetky tieto kroky sú jasným signálom totalitného myslenia premiéra Roberta Fica, ktorý si „ani nevšimol“ November 89 a ktorý sa snaží zavádzať do demokratického zriadenia na Slovensku prvky totality. Presne tej totality, proti ktorej sa občania spontánne postavili práve v pamätných novembrových dňoch.

Preto si myslíme, že je potrebné premiérovi a vláde pripomenúť, že na Slovensku žije väčšina občanov, ktorí si veľmi dobre pamätajú, o čo išlo v Novembri 1989. Veľmi dobre vedia, že bez slobody, demokracie a právneho štátu nemôže byť ani bohatá, vzdelaná a prosperujúca krajina. Narúšanie týchto hodnôt súčasnou vládou je nezodpovedné a vedie Slovensko opäť raz do priepasti podpriemernosti, zaostalosti a neslobody, z ktorej sa postupne od roku 1989 dostáva.

Príďte vyjadriť svoj postoj pripomenutím si Novembra 89 na Námestie SNP dňa 17.11.2007 o 18:00! Príďte ukázať premiérovi a vládnej koalícii, že tu sú občania, ktorí sú pripravení hájiť hodnoty Novembra 89 a dôrazne nesúhlasia s plazivým návratom totality, o ktorý sa premiér a vláda pokúšajú!

Občianska konzervatívna strana
Občiansko-demokratická mládež
Občania proti totalite

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež