ODM

Občiansko-demokratická mládež s rozhorčením sleduje schválenie zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest, ktorý dnes poslanci NRSR posunuli do druhého čítania. Zákon umožňuje stavať na cudzích pozemkoch a otázku ich vlastníctva riešiť až pri kolaudácii stavby.

Vláda Róberta Fica týmto zákonom opäť ukázala ako hlboko opovrhuje princípmi súkromného vlastníctva, ktoré sú podľa nás úplným základom občianskych práv každého jednotlivca v slobodnej spoločnosti.

Ak príde ku definitívnemu prijatiu tohto zákona a jeho aplikácii, štát sa bude správať ako zlodej – mafián, ktorý má právomoc bezohľadne a svojvoľne nakladať so súkromným majetkom, nerešpektujúc vlastnícke práva jeho majiteľov. Návrh zákona o odkúpení pozemku pri kolaudácii stavby je tiež v absolútnom rozpore s vlastníckymi právami jeho majiteľa. Ten je štátom vmanipolovaný do situácie, že jeho pozemok, na ktorom stojí diaľnica, je de facto znehodnotený a je prinútený pristúpiť na akúkoľvek ponuku štátu na jeho odkúpenie.

Uvedomujeme si dôležitosť výstavby diaľnic pre rozvoj regiónov, ale nesúhlasíme aby štát siahal po extrémnych nástrojoch na jej urýchlenie, ale aby preferoval iné štandardné formy – napríklad zrýchlenie a zjednodušenie administratívy spojenej s výstavbou komunikácií.

Sme však presvedčení, že tento nárh zákona z dielne ministra Vážneho zašiel priďaleko a je bezprecedentným útokom na základné ľudské práva občanov Slovenskej Republiky.

Občiansko-demokratická mládež preto vyzýva poslancov NRSR aby tento zákon v druhom čítaní nepodporili a jednoznačne sa tým postavili za hodnoty slobody a súkromného vlastníctva.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež