Ján Bučkuliak
Prvé miesto získala 17. ročná Lucia Bíziková z Gymnázia Hlinská 29, Žilina, ktorá si ako hlavnú cenu odniesla notebook. Druhé miesto bolo udelené Lucii Sádeckej, 17. ročnej študentke Dievčenskej odbornej školy v Žiline a tretie miesto získala študentka Súkromnej obchodnej akadémie v správe „Akadémie Vzdelávania“ v Žiline – 16. ročná Diana Necpalová. Ako cenu za druhé a tretie miesto dostali študentky knižné poukážky v hodnote 3 000,-SK a 1 500,-SK. Víťazné práce budú uverejnené na internetovej stránke mesta a v týždenníku MY Žilinské noviny.

Práce sa vyberali z užšieho výberu najlepšie hodnotených 8 esejí od autorov:
Lucia Bíziková, Gymnázium Hlinská 29
Lenka Košová, Gymnázium Hlinská 29
Diana Marušinová, Gymnázium Varšavská cesta 1
Diana Necpalová, Súkromná obchodná akadémia v správe „Akadémie Vzdelávania“
Michaela Pallová, ZŠ s MŠ Žilina – Trnové
Michal Piják, Gymnázium Varšavská cesta 1
Lucia Sádecká, Dievčenská odborná škola, Hlinská 31
Barbora Šimašková, Bilingválne gymnázium Tomáša Rúžičku.

V porote zasadali za Mesto Žilina Martin Barčík a Sandra Kubániová, za odbornú verejnosť PhDr. Marta Višňovská z Gymnázia sv. Františka z Assisi a za Občiansko-demokratickú mládež Ján Bučkuliak a Michal Fiabáne. Súťaž bola vyhlásená 7. mája a 30. mája 2008 bola ukončená. Všetkých osem autorov bolo symbolicky ocenených prezentačnými taškami a knihou Žilina na starých pohľadniciach.

Vyhodnotenie_ZA

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež