ODM Žilina

Originálny pohľad mladých ľudí vo veku od 15 do 22 rokov na svoje mesto, jeho unikáty, kultúrny a spoločenský život priniesol II. ročník tvorivej literárnej a fotografickej súťaže o Žiline s názvom „Máš ZA rád? Ukáž ZA!“. Súťaž zorganizovalo Mesto Žilina v spolupráci s Občiansko-demokratickou mládežou. „Ide už o druhý ročník súťaže, oproti vlaňajšku sme pridali fotografickú tvorbu. Okrem toho, že sa snažíme oceňovať tvorivosť študentov, získavame aj cennú spätnú väzbu na život v našom meste tak, ako ho vidia mladí,“ uviedol primátor Ivan Harman. Všetci autori, ktorí sa zapojili do súťaže „Máš ZA rád? Ukáž ZA!“ boli pozvaní na slávnostné vyhodnotenie, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 2. 7. 2009 na Radnici mesta Žilina. Hlavnými cenami pre víťazov boli značkové fotoaparáty, víťazné práce budú zverejnené na www.zilina.sk a v regionálnom médiu.

Do súťaže sa zapojilo mnoho študentov z viacerých škôl zo Žiliny a blízkeho okolia. Autori prejavili vo svojich prácach kreativitu a potvrdili, že dokážu vidieť mesto z viacerých perspektív a život ich mesta im nie je ľahostajný. „Pohľad na veci práve očami mladých ľudí môže byť impulzom pre pozitívne zmeny v ich okolí. Teším sa, že Žilina je mestom, kde sa názory a kreativita mladých veľmi cenia,“ uviedol Ján Bučkuliak, predseda Občiansko-demokratickej mládeže v Žiline. Mladí súťažili v kategórii fotografie a literárne práce v určených okruhoch tém. Uzávierka súťaže bola 30. mája 2009.

Vyhodnotenie súťaže  „Máš ZA rád? Ukáž ZA!“
Kategória literárnych príspevkov:
1. miesto:    porota sa rozhodla neudeliť
2. miesto:    Lucia Sádecká, Spojená škola, Hlinská 31, Žilina

Kategória fotografie:
1. miesto:    Jarmila Leitnerová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Matúš Vandžura, SPŠ v Žiline, Geodézia
2. miesto:    Miroslav Pravdík, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
3. miesto:    Martin Matejov, Žilinská univerzita, Žilina

Čestné uznanie:    Ivana Dvoraková, Gymnázium Hlinská 31, Žilina
Denis Kozerawski, Gymnázium Hlinská 29, Žilina

Vyhodnotenie minuloročnej literárnej súťaže s názvom Je Žilina mestom (mojej) budúcnosti? alebo Nech človek pováži, čo na Považí…, sa uskutočnilo 18. júna 2008. Prvé miesto získala 17-ročná Lucia Bíziková z Gymnázia Hlinská 29, Žilina, ktorá si ako hlavnú cenu odniesla notebook. Víťazné práce boli uverejnené na internetovej stránke mesta a v regionálnych novinách.

Spravodlivosť bola zabitá

22.06.2009
ODM, NG, KDMS VIA NOVA

Vážení priatelia, drahí smútiaci spoluobčania! Dnešný deň sa zapíše čiernymi literami do dejín slovenskej justície. Za predsedu Najvyššieho súdu bol zvolený Štefan Harabin. Spravodlivosť bola brutálnym spôsobom zabitá!

Spravodlivosť, jeden zo základných kameňov vyspelej a demokratickej spoločnosti, bol dnes zničený a pošliapaný. Je v právnej spoločnosti možné, aby bol prvým mužom justície človek, ktorý ma styky z mafiou? Dnes sa do čela justície dostal muž, ktorý je podozrivý z kontaktov na šéfa albánskej drogovej mafie, muž, ktorý verejne klamal na pôde NR SR. Je morálne, aby sa predstaviteľ vlády vyjadroval v duchu antisemitizmu a vyhrážal sa nevinným ľuďom basou? Nemorálny človek nemôže rozhodovať o spravodlivosti a nepráve! Na koho sa obrátia so svojimi problémami slušní ľudia?

Mladí ľudia sú zhrození nad vývojom situácie v slovenskej justícii. Pánovi Harabinovi sa podarilo zrušiť Špeciálny súd, mafia sa mohla začať radovať. Štefan Harabin bol zvolený za predsedu Najvyššieho súdu, pre koho je to dôvod na radosť? My trúchlime. Spravodlivosť nás opustila. Zanechala po sebe bezbranných ľudí, ktorí sa márne budú domáhať spravodlivosti. Zostali bez obrancu, odovzdaní na milosť a nemilosť pochybných kruhov, ktoré si priali potupnú a hanebnú vraždu spravodlivosti.

Každý z nás môže teraz v pietnej minútke ticha vzdať hold spravodlivosti na mieste, kde bola zabitá.Tieto sviečky a kvety predstavujú smútok a bolesť, no zároveň rozhorčenie nad týmto hanebným činom. Neprípustné sa stalo skutočnosťou. Kam kráčaš Slovensko…

Priatelia, poďme spoločne sprevádzať spravodlivosť na jej poslednej ceste

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež