Martin Manina
29. apríla sme na Gymnáziu Pankúchova v Bratislave privítali vzácneho hosťa. Bol ním poslanec za SDKU-DS pán Ing. Ivan Štefanec, MBA, PhD.

Mladým študentom prednášal o vstupe Slovenska do eurozóny, pričom spomenul aj aktuálnu pripravenosť našej krajiny zaviesť euro. Po úvodnom zvítaní s riaditeľom a pedagógmi školy sa začala prednáška na ktorej sa zúčastnili štyri triedy nadšených poslucháčov. Za pomoci modernej techniky pán poslanec dopĺňal svoje tvrdenia aj grafmi a štatistikami. Nasledovala diskusia s fundovanými otázkami. Žiaci boli na prednášku dobre pripravení. Najviac otázok bolo položených na tzv. Maastrichtské kritériá, centrálnu paritu, ale aj na predpokladaný konverzný kurz. „Je dôležité si uvedomiť rozdielnosť zmeny hodnôt jednotlivých euromincí. Zatiaľ čo dnes päťkoruna je podobnej veľkosti ako minca 2euro, majú 13 násobne rozdielne hodnoty“ odpovedal na otázku týkajúcu sa hodnoty budúcej meny.
Domnieva sa, že najväčšie obavy občanov zo zavedenia eura spočívajú v nízkej informovanosti. Spoločne sme dospeli k záveru, že jednotná mena bude mať pre Slovensko jednoznačne prínos, čo sa odzrkadlí v zvyšovaní životnej úrovne obyvateľov. Predpokladá sa nárast zahraničných investícií, tým spojený rozvoj regiónov a zamestnanosť. K zavedeniu eura sa Slovensko zaviazalo pri vstupe do EÚ. „Záleží na členskej krajine, kedy sa rozhodne prijať euro, ale bude pre nás konkurenčnou výhodou ak budeme prvý z krajín V4“ zhodnotil na konci diskusie pán Štefanec.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež