ODM

Od sformovania novej vlády Slovenskej republiky sa vyskytli viaceré skutkové a verbálne prejavy anti – maďarských nálad, ktoré viedli k napätiu medzi slovenským a maďarským národom.

Z tohto dôvodu Občiansko-demokratická mládež, Mladý Fidesz a mladí SMK, organizácie vyznávajúce hodnoty európskych kresťanských hodnôt, nedotknuteľnosti ľudských práv a ľudskej dôstojnosti rozhodli spoločne postaviť za utíšenie vytvoreného napätia a za zastavenie všetkých foriem extrémizmu proti občanom maďarskej menšiny na Slovensku.

Sme presvedčení, že zodpovednosť za vzniknutú situáciu nesie radikálna strana Jána Slotu rovnako s ďalšími dvomi stranami súčasnej vládnej koalície. Na druhej strane je zrejmé, že za stranu Jána Slotu a Vladimíra Mečiara hlasovalo iba malá časť slovenského národa.

Z tohto dôvodu spoločne odsudzujeme nebezpečné a extrémistické odpovede na situáciu, ktoré vznikli v Maďarsku na príklad počas futbalových zápasov. Izolácia súčasnej slovenskej vládnej koalície je podľa nás tou správnou odozvou na vzniknuté napätie.

Sme presvedčení, že vyšetrenie prejavov extrémizmu na oboch stranách je absolútne nevyhnutné pre upokojenie situácie rovnako ako spravodlivý trest pre tých, ktorí tieto skutky spáchali.

Slovensko a Maďarsko sú už viac ako dva roky členmi Európskej únie. Tá je založená na rešpektovaní osobnej slobody, základných ľudských práv, rešpektovaní právnych noriem spoločných pre jej členov. Občania hlásiaci sa k národnostným menšinám, vedomí si vlastnej národnej kultúry majú právo používať ich rodný jazyk bez obmedzení základných slobôd upevnených po kolapse komunistického režimu. Z tohto dôvodu sme presvedčení, že Maďari žijúci na Slovensku a Slováci žijúci v Maďarsku sú plnohodnotnými občanmi svojich krajín iba v prípade ak si zachovávajú vlastnú identitu, kultúru, tradície a jazyk, ktoré obohacujú ich krajinu v ktorej žijú.

Iba cez vzájomné porozumenie, rešpekt týchto hodnôt môžeme bez ohľadu na rozdielnu históriu našich národov dosiahnuť šľachetný cieľ – svetlú budúcnosť, ktorá nás bude spájať.

Občiansko-demokratická mládež

Mladý Fidesz

Mládežnícka skupina SMK

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež