Adriána Mieresová

ODM mala i v apríli tohto roku možnosť vyslať svojich členov na Seminar & Council Meeting v Budapešti, organizovaný prvýkrát spoločne organizáciami EDS (European Democrat Students) a DEMYC (Democrat Youth Community of Europe). Viac ako 100 mladých ľudí zo 49 organizácií sa stretlo, aby spoločne prebrali aktuálne spoločenské témy, zaujali k nim spoločné stanovisko a pokúsili sa nájsť riešenia. Za ODM sa zúčastnili Adriána Mieresová, Juraj Antal a Martin Tokár.

Program sa začal príhovorom a milým privítaním predsedu EDS Benceho Bauera. Následne sa prezentovali delegáti z jednotlivých organizácií a najmä vďaka aktivitám Juraja Antala, zahraničného sekretára ODM a zároveň podpredsedu EDS, má ODM dobré meno v celej EDS.

Nasledujúci deň sa v priestoroch AndrássyhoUniversity konalo oficiálne otvorenie s úvodným prejavom rektora Andrássyho University Andrása Masáta a neskôr sa medzi rečníkmi objavili viaceré zvučné mená maďarskej politiky ako Zsolt Németh(Štátny Tajomník Ministerstva Zahraničných Vecí), ktorý sa venoval hlavne otázke zbližovania a spolupráce štátov v strednej Európe.

 Pre delegáciu zo Slovenska bola asi najzaujímavejšia prednáška o novej maďarskej ústave, ktorá ako je známe, rozvírila prach na politickej scéne medzi Slovenskom a Maďarskom. V následných panelových diskusiách vedené Ulrichom Kleppmannom (Hanns Seidel Foundation) a Zsoltom Szabóm (Foundation for a Civic Hungary)zameranými na problematiku menšín v strednej Európe, sa rozprúdili viaceré živé debaty a delegáti neváhali vyjadriť svoj názor o Kosove, Macedónsku a Albánsku.

 V stálych pracovných skupinách sa následne prebrali jednotlivé návrhy, ktoré boli následne predložené na council meetingu EDS. Členovia ODM, Adriána Mieresová a Martin Tokár, sa zúčastnili stálej pracovnej skupiny zameranej na Policies for Europe, kde sa rebrali návrhy na aktuálne témy, ako napr. situácia v Líbyi, Saudskej Arábii alebo najbližšie voľby do EP.

 V deň Council meetingu si delegáti uctili pamiatku stého výročia narodenia Ronalda Reagana kladením venca k jeho jedinej soche v strednej Európe. Následný Council Meeting EDS schválil štyri návrhy a kongresovú rezolúciu. Návrhy sa týkali porušovania ľudských práv v Líbyi a Saudskej Arábii, energetickej efektivite krajín EÚ a podpora novej maďarskej ústavy . Prijatá rezolúcia „European dentity and EP elections“ vyjadruje postoj EDS k nasledujúcim voľbám a prípravám do EP, na ktoré by mala byť Európa dobre pripravená.

 Po náročnom dni sme si všetci spoločne vychutnali slávnostnú večeru a neformálne sa zabavili v nočnej Budapešti.

 V posledný deň sme sa zúčastnili sv. omše a uctili si obete nehody Smolenskej katastrofy.

 Na akcie EDS sa nezabúda, ako i na novovytvorené priateľstvá. Viacerí z nás si zaspomínali na Summer University v Žiline a určite môže ODMku tešiť, že i naďalej ostávala v pamäti účastníkov ako jedna z najlepších akcií EDS.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež