ODM

My, Občiansko-demokratická mládež, hodnotiac prvý rok fungovania vlády Roberta Fica, musíme konštatovať, že naše obavy sa potvrdili. Uplynulý rok odhalil charakter vládnej politiky. Robert Fico je osoba absolútne zaujatá mocenskou politikou a jeho aktivita v politike sa zameriava najmä na presadzovanie záujmov úzkych skupín.

Táto vláda je výnimočná svojou pasivitou k témam, ktoré si vyžadujú riešenie, a príliš aktívna v tvorbe legislatívy, ktorej hlavným cieľom je zapáčiť sa voličom za každú cenu.

Mladým ľuďom vláda Roberta Fica nepriniesla nič pozitívne. Novelou Zákonníka práce urobila veľký krok späť – zvýšila reguláciu na trhu práce a neúmerne posilnila vplyv odborov. Tieto opatrenia budú mať za následok menej pracovných príležitostí pre mladých ľudí, ktorí tak budú nútení hľadať uplatnenie v zahraničí.

V oblasti školstva nemá vláda žiadnu koncepciu rozvoja. Veľké rezervy vidíme najmä v oblasti podpory vzdelanostnej ekonomiky a v absencii obsahovej reformy vzdelávania. Prínos nevidíme ani v plánovaných zmenách v oblasti vysokoškolského štúdia, predovšetkým diskriminačné spoplatnenie výlučne externej formy štúdia.

Občiansko-demokratická mládež vyzýva vládu Roberta Fica, aby prestala byť ľahostajná k budúcnosti mladých ľudí.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež