Zuzana Motyčiaková
Práve takto sa volala prednáška, ktorú sme zorganizovali 30.4.2008 na Poľnohospodárskej univerzite v Nitre, konkrétne v spolupráci s Katedrou financií Fakulty ekonómie a manažmentu.
Oficiálny začiatok bol ráno o 9.00, no ja som už nervózne kráčala okolo prednáškovej miestnosti od 8.15 a robila som si prieskum, či sú študenti informovaní a vedia, čo sa chystá.
Pripravili sme miestnosť a zostávalo nám už len čakať na pozvaných hostí. Našťastie prišli obaja, boli nimi poslanec NR SR a bývalý splnomocnenec vlády pre zavedenie eura na Slovensku pán Ivan Štefanec a spoluzakladateľ INESS pán Juraj Karpiš. Týchto pánov som si vybrala účelovo, vedela som, že majú na zavedenie novej meny odlišné názory a sľubovala som si zaujímavú diskusiu.

Začali sme neskôr, do miestnosti sa hrnuli študenti a tí poslední už sedeli na schodoch. A nielen študenti, jeden z vyučujúcich musel tiež stáť, asi nie je veľmi obľúbený, keď mu študenti neuvoľnili miesto, ale čo už, prednášková miestnosť nie je autobus…
Prezentácie oboch hostí boli veľmi zaujímavé. Pán Štefanec sa venoval výhodám a sčasti aj nevýhodám zavedenia eura, spôsobu a priebehu zavedenia. Prekvapením však bol pán Karpiš. Veľa ľudí nemalo tušenie kto je to, prvýkrát počuli o existencií INESS-u, napriek tomu mu vedúci Katedry financií oduševnene prikyvoval a študenti hltali každé jedno slovo. Jeho prezentácie bola diametrálne odlišná, bolo to niečo, čo mnohí z nich počuli prvýkrát. Venoval sa hlavne nevýhodám zavedenia eura. Počas jeho prezentácie som si všimla, ako si pán Štefanec zapisoval pripomienky, mal ich celú stranu a mne bolo jasné, že na otázky študentov veľa času nezostane.
Nakoniec však bol priestor aj na diskusiu so študentmi a celá prednáška sa skončila veľmi úspešne. Boli výborné ohlasy tak zo strany študenov, ako aj profesorov a máme otvorené dvere pre realizáciu obdobných projektov.
ODM si spravila dobré meno, nadviazali sme spoluprácu s ďalšou univerzitou a je potrebné to využiť, Nitra má veľký potenciál.

Euro_NR1 Euro_NR2

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež