Paradox zakorenenia myšlienky “ to sa nedá“ v ľudskej mysli spočíva v tom, že jej tvorca ani neskúsi a nepresvedčí sa o pravdivosti, náležitosti svojho tvrdenia. O to je toto tvrdenie absurdnejšie, pretože dnes naozaj “ žijeme v raji možností“, ako zmeniť to, čo sa nám v našom okolí nepáči. Preto by sa mal občiansky aktivizmus a každá občianska iniciatíva vyznačovať nasledujúcimi piatimi charakteristikami.

1) Mysli vopred! – Taktika nemá byť len reaktívna, občan by mal predvídať a pokúsiť sa nabúrať zaužívanú schému tvorby vízií spoločnosti a odchýliť východiská aby vychádzali i z jeho centra kreativity a nie len aktuálne vládnucich garnitúr.

2) Organizuj sa! – Nájdi ľudí so spoločným záujmom → stanovte si ciele a rozdeľte úlohy → a časový rámec plnenia.

3) A just! – Nedovoľme strachu aby selektoval, projektoval, či limitoval možnosti z ktorých si môžeme vyberať. V skutočnosti je ich oveľa viac, a viac, a sú všade. Tu sa nachádza spomínaný „raj možností“.

4) Naväzuj! – Dôležitá je kontinuita, začiatky sú vždy ťažšie a preto stavanie na už vybudovaných základoch je efektívnejšie.

5) Vydrž! – Tvoje slová a činy nemusia mať bezprostredné účinky a dosahy, často sa ich vplyvy ukážu až po dlhšej dobe, prípadne v inej forme.

 

———————

*Autorom publikovaných myšlienok, ktoré zazneli na seminári Preraď na vyšší stupeňv Nitre dňa 19. 10. 2013,  je Pavel Šimove, občiansky aktivista.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež