Spoločné vyhlásenie mládežníckych organizácii na podporu proeurópskeho a transatlantického smerovania Slovenska.

My, dolepodpísaní predstavitelia mládežníckych organizácií, zastupujúci niekoľko tisíc mladých ľudí na celom Slovensku, vyjadrujeme plnú podporu proeurópskej a transatlantickej orientácii Slovenskej republiky.

Rovnako ako prevažná väčšina obyvateľov tejto krajiny sme presvedčení,že členstvo v Severoatlantickej aliancii a v Európskej únii jeprirodzenou súčasťou zahraničnej politiky Slovenska. Získaním plnoprávneho členstva v týchtonadnárodných organizáciách sa zavŕšili dlhoročné snahy Slovenska o medzinárodné uznanie a rešpekt v očiach európskych a globálnych partnerov.

Vyjadrujeme znepokojenie nadsilnejúcim nacionalizmom a extrémizmom v slovenskej spoločnosti. Sme presvedčení, že táto hodnotovo odlišná a ideologicky nesúrodá skupina, často konajúca len pre vlastný finančný prospech,je okrajová v porovnaní s prevažnou väčšinou obyvateľov Slovenska, ktorá dlhodobo podporuje prodemokratické smerovanie.Väčšina Slovákov si je vedomá smutného obdobia fašistickej a neskôr aj komunistickej totality na našom území, ako aj neľahkého demokratizačného procesu na ceste do euroatlantických štruktúr v posledných dvoch desaťročiach. Zdôrazňujeme, že byť súčasťou spoločenstva demokratických štátov je požiadavkou našich predkov a táto požiadavka opakovane zaznela v novembri 1989 na demonštráciách dôsledne požadujúcich základné práva a slobody, pravdu a spravodlivosť.

Vyzývame preto všetkých demokraticky zmýšľajúcich ľudí na Slovensku, aby neúnavne hľadali pravdu a nepodľahli lživej a zavádzajúcej propagande, ktorá sa najmä v poslednom období intenzívne rozbehla v niektorých častiach Slovenska. S poľutovaním konštatujeme, že viaceré médiá sa nechali uniesť touto kampaňou. Jediným výsledkom tejto kampane, pod rúškom odsúdenia údajných „zbrojných aktivít NATO“, je šírenie nenávisti a strachu. Toto si neželali naši predkovia, bojujúci za slobodu a demokraciu v čase komunistickej totality ani v období nacizmu.

Sme pevnou súčasťou európskej civilizácie, s ktorou zdieľame spoločné demokratické hodnoty a s ktorou nás spája spoločná história a ekonomický model fungovania. Vyjadrime jasným postojom svoju príslušnosť k týmto princípom a odmietnime akékoľvek prejavy nacionalizmu a radikalizmu v slovenskej verejnosti. To je najväčšia výzva, pred ktorou v súčasnosti stojíme.

 

Štefan Bako, podpredseda Ad Hoc Slovakia

Martin Čapliar, prezident Euroatlantického centra

Juraj Gedra, predseda Mladých sociálnych demokratov

Radovan Gondžúr, predseda Kresťanskodemokratickej mládeže Slovenska

Miroslav Hajnoš, analytik Európskeho dialógu 

Tomáš Kovaľ, predseda Paneurópskej mládeže na Slovensku

Norbert Kucharík, medzinárodný sekretár Únie európskych federalistov na Slovensku

Radka Pinčáková, prezidentka Mladých priateľov Európy v Slovenskej republike

Adam Šebesta, generálny sekretár Paneurópskej únie na Slovensku

Adam Sipos, podpredseda Novej Generácie

Martin Tokár, predseda Občiansko-demokratickej mládeže

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež