ODM Žilina
Mesto Žilina v spolupráci s Občiansko-demokratickou mládežou vyhlasuje II. ročník tvorivej literárnej a fotografickej súťaže:
Máš ZA rád? Ukáž ZA!
Žilina sa môže pýšiť bohatou históriou i krásnymi zákutiami, ktoré ospevoval nejeden umelec. Svojou polohou bola predurčená na to, aby sa stala centrom hospodárskeho, kultúrneho i spoločenského života. Mesto na Považí, čerpajúce z bohatého odkazu minulosti, sa stáva aj modernou, európskou metropolou. Aj preto dáva opäť možnosť mladým ľuďom vyjadriť ich názor na smerovanie mesta. Po úspešnom I. ročníku literárnej súťaže Je Žilina mestom (mojej) budúcnosti je i tento rok možné vyjadriť svoj názor, postoj či vzťah k mestu pomocou literárneho diela. Súťaž je obohatená aj o fotografickú časť.

Do súťaže sa môžu zapojiť mladí zo Žiliny a okolia vo veku od 15 do 22 rokov, ktorým nie je ľahostajný život ich mesta. Pomocou svojich umeleckých prác sa majú možnosť vyjadriť k aktuálnym otázkam verejného života. Elán, nasedenie i kritický pohľad mladých ľudí má byť hnacím motorom našej spoločnosti. Vzťah k mestu a svojmu okoliu je zároveň vzťahom k sebe samému. Súťaž preto kladie otázku: Máš sa rád a máš ZA rád? Pre mladých autorov sú pripravené zaujímavé vecné ceny: Dva špičkové digitálne fotoaparáty, ktoré do súťaže venoval primátor Mesta Žilina, Ivan Harman.

Témy literárnej časti sú nasledovné:
Kultúrny život Žiliny
Bezpečnostná a ekologická situácia v meste
Plusy a mínusy žilinského športu
Sociálna situácia v Žiline
Budúcnosť Žiliny v otázkach a odpovediach
Mladí autori si môžu vybrať zo 4 žánrov, v ktorých môžu spracovať danú tému. Žánre sú: úvaha, reportáž, fejtón a esej. Rozsah prác je maximálne 1500 slov. Svoje diela posielajte elektronicky ako prílohu vo formáte .doc  (resp. docx)alebo .pdf na adresu zilina@odm.sk. Do tela správy uveďte svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, vek, školu a triedu (resp. ročník)a telefonický kontakt. Ako predmet správy uveďte Literárna súťaž 2009.
Fotografická časť má tieto témy:
Me100 zdravých nápadov
Prečo na kultúru v Žiline pes nezdochol
Videl som, počul som, zažil som
Zaostrené z ulice
V tejto kategórii môžu súťažiť samostatné fotografie alebo fotokoláž (tzv. slideshow) v rozsahu maximálne 5 záberov. Fotografie posielajte v prílohe elektronickej správy vo formáte .jpg na adresu zilina@odm.sk. Do tela správy uveďte svoje kontaktné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, vek, školu a triedu (resp. ročník)a telefonický kontakt. Ako predmet správy uveďte Fotografická súťaž 2009.

Každý autor môže do súťaže poslať len jedno dielo. Uzávierka súťaže je 30. mája 2009. Práce bude vyhodnocovať porota zložená zo zástupcov Mesta Žilina, Občiansko-demokratickej mládeže a odbornej verejnosti. Výsledky budú zverejnené 15. júna 2009 na portáloch zilina.odm.sk a www.zilina.sk a výhercovia budú následne kontaktovaní organizátormi súťaže. Svoje prípadné otázky môžete posielať na už spomínanú adresu zilina@odm.sk.

Mas_ZA_rad

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež