Katarína Takáčová
Členské rady klubu Občiansko-demokratickej mládeže v ostatnom období oživil výrazný prílev nových členov. Tento prírastok si vyžaduje znova prediskutovať viaceré pravicové témy. Toto bol jeden z primárnych impulzov naviazania bližšej spolupráce so Stálou konferenciou občianskeho inštitútu (SKOI). SKOI je mimovládnou neziskovou organizáciou, ktorá si už pri svojom vzniku v roku 1993 predsavzala podporovať a rozvíjať otvorenú, slobodnú a zodpovednú spoločnosť. Medzi jej zakladateľmi nájdete aj Jána Langoša, Ivana Mikloša, Lászlóa Nagya, Martina Porubjaka, Ladislava Snopka, Františka Šebeja, Petra Tatára, Ernesta Valka, Helenu Wolekovú či Petra Zajaca. Poslaním SKOI je posilňovať hodnotový svet otvorenej občianskej spoločnosti – občianskej spoločnosti založenej na mravných ideáloch, pravidlách a inštitúciách právneho štátu, s pluralitnou politickou štruktúrou, s trhovou ekonomikou, s ústavne zaručenou ochranou ľudských a občianskych práv. Podporuje kritické myslenie občanov, dôveru vo vlastné sily, ambície občanov vo vzťahu k spravovaniu vecí verejných a následné prevzatie zodpovednosti za ich vývoj.

Prvým spoločným podujatím bola prednáška pre členov ODM „Konzervativizmus v politike a ekonomike“. Konala sa vo štvrtok 19.októbra 2006 v Zichyho paláci v Bratislave. Pozvanie prijali Tomáš Zálešák a Peter Gonda. Tomáš Zálešák našim členom priblížil korene konzervatívneho myslenia v politike. Zdôraznil, že konzervativizmus sa odvíja od návratu k podstate človeka, k podstate skutočného človeka so všetkými jeho ľudskými nedokonalosťami. Varoval pred stieraním národných hraníc v Európskej Únii (EÚ), pretože tvoria súčasť identity občanov jednotlivých štátov. Práve absencia „národného“ môže vyústiť do „pomýlenej“ identifikácie sa mladých ľudí s falošnými idolmi, čo sa môže prejaviť ako nárast nacionalizmu a extrémizmu v celej Európe (v tejto súvislosti by som rada pripomenula minuloročné nepokoje na parížskom predmestí Clichy-sous-Bois). O konzervativizme v ekonomike sme sa dozvedeli viac od Petra Gondu. Vysvetlil nám, prečo v ekonomickej sfére konzervativizmus vychádza z klasického liberalizmu. Na jednoduchých príkladoch ilustroval význam slobody a nebezpečenstvá jej obmedzovania či regulovania. Načrtol potenciálne prínosy aj riziká hlbšej integrácie EÚ, predovšetkým prechod z hospodárskej a menovej únie na úniu rozpočtovú, prípadne politickú. V Zichyho paláci bolo načrtnutých viacero zaujímavých problémov, ktorých analyzovanie sa však presunulo do príjemného podniku v center Bratislavy.

Táto prednáška bola prvá z cyklu prednášok organizovaných SKOI a ODM, ktorých motívom je „návrat k základom“ pravicového myslenia. V mene Miestneho klubu Občiansko-demokratickej mládeže v Bratislave by som rada poďakovala partnerom zo SKOI, menovite Petrovi Tatárovi, Jane Šupovej a Silvestrovi Bizoňovi. Teším sa na ďalšiu spoluprácu a podnetné príspevky našich hostí.

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež