ODM
Dňa 12.11 sa uskutočnil Kongres Občiansko-demokratickej mládeže.

Do predsedníctva boli zvolení :
Predseda -Ján Bučkuliak
Podpredseda – Alexej Dobroľubov
Podpredseda – Martin Tokár
Podpredseda – Miroslav Jurčišin

Následne v zmysle platných stanov ODM boli do funkcii vymenovaní:
Tajomník – Michal Bozó
Zahraničný tajomník:  Juraj Antal, ktorý bude podla potreby zastupovaný Martinom Tokárom

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež