Autori: Samuel Pelach, Terézia Máčalová.

Začiatkom novembra sa konal v Glasgowe najvýznamnejší klimatický summit OSN od parížskej konferencie v roku 2015. Hostiteľom konferencie COP 26 bolo Spojené kráľovstvo, ktoré jej predsedalo v spolupráci s Talianskom. Konferencia bola pôvodne plánovaná na rok 2020, ale vzhľadom na pandémiu COVID-19 sa odložila o jeden rok. Summit COP26 priniesol niekoľko zásadných míľnikov a posunov v našej spoločnej snahe dosiahnuť cieľ, na ktorého dôležitosti sa zhoduje väčšina vedeckej a akademickej obce – udržať otepľovanie klímy Zeme pod 1,5C.

Slovensko na klimatickom summite reprezentovala počas prvých dní konferencie prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá v svojom príhovore zdôraznila fakt, že klimatická zmena sa najviac týka mladých generácii. Sú to práve mladí ľudia, ktorí budú najviac pociťovať prípadný nedostatok úsilia krajín celého sveta bojovať s globálnym otepľovaním a klimatickou krízou. Občianska zodpovednosť a dôležitosť zelených tém pre mladú generáciu sa jasne preukázala aj priamo v Glasgowe, keď sa mladí ľudia niekoľkokrát vydali do ulíc, aby požadovali konkrétne opatrenia v boji s klimatickou krízou.

Hlavné výsledky konferencie COP 26

Na konferencii o zmene klímy v Glasgowe, ktorá sa po dvoch týždňoch rokovaní medzi zmluvnými stranami Parížskej dohody skončila 13. novembra, sa dosiahol významný pokrok.

Medzi kľúčové iniciatívy patria:

Zvýšenie objemu finančných prostriedkov pre rozvojové krajiny na boj proti zmene klímy

Uvedenie záväzku znížiť celosvetovú úroveň metánu

Finalizácia súboru pravidiel podľa Parížskej dohody

Vedľajšie dohody a závery:

Dohoda o ukončení odlesňovania

Viac ako 100 vlád podpísalo dobrovoľnú dohodu, v ktorej sa zaviazali ukončiť odlesňovanie a chrániť práva pôvodných obyvateľov.

Financovanie fosílnych palív

Skupina viac ako dvadsiatich vlád a finančných inštitúcií sa dohodla, že do konca roku 2022 prestane z verejných zdrojov financovať nové fosílne projekty. V tejto skupine sú aj niektorí významní aktéri v oblasti financovania energetiky, vrátane Kanady, USA a Spojeného kráľovstva. Išlo pravdepodobne o najdôležitejšiu vedľajšiu dohodu na konferencii COP26.

Znižovanie emisií metánu

Viac ako 100 krajín sa pripojilo k záväzku znížiť emisie metánu o 30 % do roku 2030. Metán je silný skleníkový plyn, ktorý pochádza z priemyselného poľnohospodárstva, fosílneho plynu a zo skládok odpadu. Záväzok sa zameriava najmä na ropný a plynárenský priemysel.

Dohoda medzi Spojenými štátmi a Čínou

Čína a USA sa dohodli, že budú spolupracovať na „posilnení opatrení v oblasti klímy“ v najbližšom desaťročí.

Implementácia pre Slovensko

V niekoľkých bodoch bola konferencia v Glasgowe prelomová. Pre slovenské pomery je podstatná napríklad dohoda o zastavení odlesňovania do roku 2030, ku ktorej sa pridalo 141 krajín sveta vrátane Slovenskej republiky. K tejto dohode sa pridali aj krajiny ako USA, Čína, India či Brazília, v ktorej je tempo úbytku pôvodných lesov alarmujúce. Netreba však zabúdať aj na slovenský kontext tejto dohody. Najväčšie slovenské prírodné bohatstvo, naše národné parky, napriek dlhoročnej snahe občianskych iniciatív stále nespĺňajú medzinárodné kritéria, čo umožňuje pokračovanie úbytku lesov na ich území. Členovia Občiansko-demokratickej mládeže vítajú legislatívnu iniciatívu k presunu pozemkov v národných parkoch pod Ministerstvo životného prostredia a radi by pripomenuli potrebu už príliš dlho odkladanej zonácie národných parkov.

COP26 očami mladých aktivistov

Počas konania COP sa v uliciach Glasgowa zišlo aj niekoľko tisíc mladých ľudí z celého sveta. Dokonca aj ľudia, ktorých sa bytostne téma klimatických zmien v podobe zvyšovania hladiny oceánov či nesmierne suchá dotýkajú. ,,To, čo je pre iných vyvážené a pragmatické, nepomôže Maldivám včas prispôsobiť sa. Pre nás je toto otázka prežitia. Uvedomujeme si základy, ktoré tento výsledok predstavuje, ale nedáva nám nádej. Rozdiel medzi 1,5 a 2 stupňami je pre nás rozsudkom smrti.“ Shauna Aminath, ministerka životného prostredia Maldív.

Tento  pochod bol organizovaný skupinou Fridays for Future Scotland, ktorú založili mladí ľudia inšpirovaní Gretou Thunbergovou. Mladá aktivistka označila COP ako zlyhanie a neúspech. 


Napriek tomu, že klimatická konferencia COP26 priniesla významné dohody v mnohých oblastiach podstatných pre riešenie klimatickej zmeny, faktom ostáva, že opatrenia, ku ktorým sa účastné krajiny na konferencii zaviazali, stále nie sú podľa vedeckých prepočtov dostatočné pre udržanie miery otepľovania pod 1,5C.

Prezidentka na summite COP26 v Glasgowe. Foto – Zuzana Čaputová, Facebook

Zdroje:

https://www.bbc.com/news/science-environment-59088498

https://ukcop26.org

https://www.greenpeace.org/slovakia/clanok/4492/co-sa-udialo-na-klimatickej-konferencii-cop26-to-dobre-aj-to-zle-a-vela-blablabla/?fbclid=IwAR0KbMH5MzjXA3rqW0hpTPIOd8omVf2tw5i4InNZIyp1I4LHvEQH7WiAgDU

https://www.consilium.europa.eu/sk/meetings/international-summit/2021/11/01/?fbclid=IwAR0v0Xgc4eLRSEc2qv161SBKQyPWp3jDstByGHa7CKrNlwdIfvQBmIUUZ1Y#

fb-share-icon

Napísal

Občiansko-demokratická mládež

Občiansko-demokratická mládež