Pridaj sa k nám

Základné informácie

Všetky základné informácie sú povinné. Ich správne vyplnenieje nevyhnutné, aby sme ťa mohli kontaktovať, či identifikovaťtvoju platbu za členské.

Meno a priezvisko:*
Ulica:*
PSČ:*
Mesto:*
Prvých šesť čisiel z rodného čísla:*
Telefón (Mobil):*
E-mail:*
Región:*

Doplňujúce informácie

Doplnkové informácie nie sú povinné, ale ich vyplnením nám umožníš získať lepšiu predstavu o tvojich záľubách či schopnostiach.Tieto informácie sú pre nás veľmi cenné.

Stav:
Škola/Zamestnanie:
Záľuby:
Jazyky:
V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení súhlasím s tým, aby organizácia Občiansko-demokratická mládež, Šancova 70, 813 47 Bratislava, IČO: 17331595 (ďalej len organizácia), aby spracovala a uchovala moje osobné údaje uvedené v tejto prihláške pre účely vedenia evidencie členov a sympatizantov. Zároveň súhlasím s využitím môjho e-mailu, na zasielanie informácií súvisiacich s organizovaním podujatí a kampaní zo strany organizácie. Súhlas sa vydáva na dobu neurčitú a je ho možné kedykoľvek odvolať.