Mladí do praxe – Komprax

Published on: jún 23, 2013

Filled Under: Aktuality, Banská Bystrica

Views: 1130

 

Dňa 6.5.2013 študenti Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov UMB pod vedením členov Občiansko-demokratickej mládeže uskutočnili prednášku „Mladí do praxe!“  Diskutujúcim bol generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl na Ministerstve školstva pán Prof. Ing. Peter Plavčan CSc. Diskutované boli mnohé témy týkajúce sa mladých ľudí ako uplatniteľnosť absolventov na pracovnom trhu, prax pre študentov, alebo absolventské stáže. Diskusia sa po svojej formálnej časti presunula do miestnej kaviarne, kde pokračovala v neformálnej atmosfére. Tento projekt bol financovaný z projektu Komprax.

 

Adam Augustín

Mladí do praxe Mladí do praxe Mladí do praxe

Comments are closed.